2. Ormancılık ve Su Şurası Hazırlık Toplantısı Tamamlandı.

14.2.17

Önümüzdeki 4 yıllık sürede yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

4-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek 2. Ormancılık ve Su Şurası Hazırlık Toplantısı Tamamlandı.

Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2.sı düzenlenen “Ormancılık ve Su Şurası Hazırlık Toplantısı” 11-12 Şubat 2017 tarihinde Afyonkarahisar’da düzenlendi. Toplantıya; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU, Bakanlık Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI, Bakanlık Müsteşar Yardımcıları Sayın İbrahim ÇİFTÇİ, Sayın Ali Rıza DİNİZ, Sayın Cemal NOGAY, Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Seddar ATEŞ ile Bakanlığa bağlı kurumların Genel Müdürleri, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları iştirak etti.Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif ÖZKALDI ve Orman ve Su İşleri Bakanımız hitapta bulundular.


 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif ÖZKALDIMayıs ayında yapacağımız şuranın hazırlık toplantısı için buradayız. Kamu idarelerinin faaliyetlerini etkin yerine getirmeli. Bunu yaparken de Bakanlığımızın ve Ülkemizin hedeflerini dikkate alınmalıdır. Şuralar, Türk kamu yönetimi geleneğinde kabul görmüş olan ve muhtelif dönemlerde toplanarak uygulama odaklı kararlar alan önemli bir istişare aracıdır. Kamu kurumlarının görev ve sorumlulukları ile alakalı konulardaki gelişmeler, yenilikler ve toplum talepleri dikkate alınarak ileriye dönük strateji ve politikalar ile karşılaşılan zorlukların çözümü çok katılımlı bir yaklaşımla şuralarda müzakere edilmektedir. Şuranın ilkini 2013 yılında yaptık. 183 eylem belirlenmiştir. Bu eylemlerin çoğu gerçekleştirilmiştir. Şuranın ikincisini Mayısta yapacağız. 4 yıllık bir eylem planı belirleyeceğiz. Ormancılık ve Su Şurası 2017’nin gayesi, ülkemizin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında milli politika ve stratejilerin geliştirilmesi ile küresel gelişim ve değişimlere uyum sağlanması maksadıyla yapısal, mevzuat, kaynak yönetimi, uygulama, izleme ve değerlendirme gibi konularda karşılaşılan problemlerin çözümü için görüş ve tavsiyelerin ilgili bütün taraflarca müzakere edilmesi ve uygulama odaklı kararların alınmasını temin etmektir. Şura hazırlık toplantısının Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU


2013 yılında yapılan 1. Şura başarılı geçti. Çok sayıda karar aldık. Şuraları çok önemsiyoruz. Şuralarda tenkit, tavsiye, teklif prensibini hayata geçirmek gerekir. Çok önemli kararlar bu şuralarda gündeme gelir. Bakanlığımızın bu kadar başarılı olmasında 2013 yılı şurasının büyük payı vardır. Şura, personel kapasitemizi de arttıracaktır. Şuranın en önemli konusu da ihtisaslaşmadır. Yeni giren personel kendine bir dal seçiyor, gereken bütün donanımları ediniyor. İhtisaslaşma konusuna önem vermeliyiz. Bakanlık olarak çok büyük mesuliyetimiz var. Kaybedecek zamanımız yok. Çok önemli projeleri hayata geçirdik ve Ülkemizde ciddi bir itibar sahibiyiz. Her yerde Bakanlığımız çok büyük ilgili ile karşılanıyoruz. Bu çalışmaya aynen devam etmeliyiz. İl il geziyoruz, vatandaşların talepleri var. Bu yıl ciddi bütçemiz var. Seferberlik ilan ediyoruz. Sulama seferberliği yapacağız. Kısım kısım sulamaları hayata geçireceğiz. Depolaması ile sulama tesisi paralel gitmeli. ”dedi.
Önemli konulardan biri de parayı, zamanı ve personeli iyi yönetmektir. 22 Milyar TL bütçemiz var. Çok büyük para olarak gözükse de işlerimizin yanında yetersiz kalan bir meblağ. Bu bakımdan parayı, personeli ve zamanı iyi değerlendirmeliyiz. Bunu kullanamayan yönetici başarılı olamaz. Aynı zamanda takvimi iyi belirlemeli, takibi iyi yapmalı, parayı iyi kullanmalıyız. Büyük hedefler ortaya konmalı. Her kurumun büyük hedefi olmalı, her genel müdürlük büyük hedef koymalı. Hedefimiz G-20 Ülkeleri içinde ilk 7'ye girmek olmalı. Şanlı tarihimiz var. Buna layık olmalıyız.”dedi. Şuranın devamında Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Numan KURTULMUŞ programa iştirak etti ve hitapta bulundu.

 

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KurtulmuşOrman ve Su İşleri Bakanlığı çok önemli bir görevi ifa ediyor. Su ve Orman Ülkemizin vazgeçilmezi. Zor dönemden geçiyoruz. Milletimize karşı ciddi bir sorumluluğumuz var. Ülkemizin kaybedecek zamanı yok. Sizler bürokratik sorumluluklar alıyorsunuz. Millete hizmet yolunda önemli bir bütçe ile Bakanlığımız ciddi adımlar atıyor. Çalışmalarınızda başarıla diliyor, hizmetlerin devamını temenni ediyorum. Günün devamında Genel Müdürlükler Su Şurası Çalışmaları hakkında sunumlarını yaptılar. Hazırlık şurasının ikinci gününde Genel Müdürlükler 2017 yılı ilk 6 ve ikinci 6 ay faaliyetlerini anlatan sunumlarını gerçekleştirdiler.


 

2 gün süren şurada;

1. Ormancılık ve Su Şurasında genel müdürlüklerin hedefleri ve hedeflere ilişkin son durum,

2. Ulusal Orman ve Su politikalarının belirlenmesi,

3.İhtisas grupları ile alakalı çalışmalar,

4.Genel Müdürlüklerin 2017 yılı hedefleri ortaya kondu.