Başta "Çevre" ve "Ormancılık" olmaküzere çeşitli konuları kapsayan ve birer küçük kitapçık şeklindekibüyük boyutlu dosya, belge ve bilgiler, PDF ve LIT formatlı e-kitaplarhaline dönüştürülerek bu bölümde sergilenmektedir.. Aşağıdaki listedeyer alan belgeleri okuyabilmek için http://pdfreaders.org/pdfreaders.tr.html adresinde sunulan yazlımlardan herhangi birinin bilgisayarınızda kurulu olmasıgerekmektedir.


1-"PDF" uzantılı e-kitaplar


Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma - 1

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma - 2

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

İklim Değişikliği

Yoksullukla Mücadele

Yönetişim

Bilgi ve İletişim

2-"LIT" uzantılı e-kitaplar


Hazır Beton Üretim Tesislerinden Kaynaklanan Çevre Kirliliği ve Alınacak Tedbirler

Çevre Kirliliğine Genel Bakış

Mantar Zehirlenmelerinde Klinik Tanı ve Tedavi