Çığ Tehlike Haritaları Oluşturuluyor…

Ocak 26, 2015

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü “Çığ Tehlike Haritaları” oluşturuyor. Oluşturulacak haritalar ile çığ tehlikesi olan bölgeler belirlenecek ve söz konusu bölgenin yerleşime açılması durumunda bu haritalar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirler alınacak.

Çığlar, ülkemizdeki dağlık alanlarda artan turizm tesisleri, HES yapıları, yollar ve enerji nakil hatları gibi faaliyetlerden dolayı can ve mal kayıpları bakımından önemli problemler oluşturuyor. Bu sebeple Orman ve Su İşleri Bakanlığı çığların oluşabileceği alanları belirlemek maksadıyla çığ tehlike haritalarını oluşturmaya başladı.

çığ tehlikesi olan bir bölgenin çitlerle çevrilmiş bir fotoğrafı.

2015-2016 Yıllarında 3 Adet Çığ Tehlike Haritası Oluşturulacak

Bu çerçevede ÇEM Genel Müdürlüğü 2015-2016 yıllarında, birisi Trabzon Çaykara’da, diğeri ise Rize Elevit  (Yaylaköy) Yaylası’nda olmak üzere 2 adet “Çığ Tehlike Haritası yapılacak. Buna ilaveten Orman Genel Müdürlüğünce Çoruh Havzası projesi kapsamında bütün havzayı kapsayacak şekilde çığ tehlike haritası oluşturması çalışmaları devam ediyor.

Çığ Haritaları Öncelikle Doğu Karadeniz’de Oluşturulacak

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dağlık kesimlerinde her yıl farklı büyüklüklerde çığ olayları meydana gelmesinden dolayı Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncelikle çığ haritalarını oluşturmaya bu bölgelerden başladı. Buralarda meydana gelen çığ olaylarından bir kısmı yerleşim yerlerinde can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. Bu bakımdan gerek mevcut yapılaşmaların durumunu ortaya koymak, gerekse yapılması planlanan yerleşim yerleri, sanayi ve turizm tesislerinin çığ tehlikesi olmayan alanlara yapılmasını sağlamak maksadıyla, buralarda çığ tehlike haritasının yapılması önem taşıyor.

“Haritalar Can ve Mal Kayıplarının Önüne Geçmek İçin Büyük Önem Arz Ediyor”

Oluşturulacak çığ haritalarının can ve mal kayıplarının önüne geçmek için büyük önem arz ettiğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu haritaları oluşturmaya Doğu Karadeniz Bölgesi’nden başladık. Çünkü buralar çığ tehlikesi bakımından öncelikli yerler. Bugüne kadar tamamladığımız 14 çığ kontrol projesine ilaveten 2015-2016 yıllarında Rize bölgesinde bir adet çığ kontrol projesini daha tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Zararın En Aza İndirilmesi ya da Tamamen Önlenmesi Hedefleniyor

Çığ kontrol projelerinin genellikle karayolları ve yerleşim yerlerinde hayata geçirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bir risk azaltma faaliyeti olan çığ kontrolünde, rüzgâr perdesi, kar ağı saptırma duvarları, çelik kar köprüleri gibi tesisler inşa ediyoruz. Tesis edilen bu yapılar oldukça pahalı olmakla birlikte, uygulanan projeler ile meydana gelen çığ zararının en aza indirilmesi ya da tamamen önlenmesi hedefleniyor” dedi.

Bu güne kadar Trabzon-Uzungöl’de 4 adet, Rize-Ayder, Rize-Çamlıhemşin Yukarı Kavron, Erzurum-Bingöl Karayolu 81. Km, Trabzon Karaçam, Trabzon-Araklı Kayaiçi Köyü-Yetimoğlu, Trabzon-Çaykara-Demirkapı Yukarı Dursoğlu, Erzurum İli Tortum İlçesi Peynirli Köyü ile İspir İlçesi Başyurt köyü, Bolu-Yedigöller-Ayıkaya Mevkii ve Artvin İli Yusufeli İlçesi Yaylalar köyü çığ kontrolü projeleri hazırlandı.

3 Çığ Kontrolü Projesinin Uygulaması Tamamlandı

Çığ kontrol projelerinin ÇEM Genel Müdürlüğü ve OGM tarafından, uygulamasının ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Prof. Dr. Eroğlu “Şimdiye kadar hazırlanan 14 çığ kontrolü projelerinden 3’ünün uygulamasını yaptık, 3’ünün uygulaması devam etmektedir. Uygulanan bu projelerle çığ zararlarının büyük ölçüde önüne geçtik. Diğer projelerin uygulamasına da en kısa sürede geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

26.01.2015