Strateji Geliştirme Başkanlığı "Hizmet Standartlarımız" ile ilgili duyuru...

27.1.10


“Bürokratik işlemlerin azaltılarak kamu hizmetlerinin sunumunda hesap verebilirliğin, şeffaflığın, etkinliğin  ve verimliliğin  sağlanmasını teminen, Bakanlığımız Merkez ve Bağlı Kurum/Kuruluşlarının iş ve işlemlerine dair ölçü ve standartları kapsayan Bakanlığımız Kamu Hizmet Standartları http://www.cob.gov.tr/COB/KamuHizmetStandartlari.aspx?sflang=tr adresinde yayımlanarak kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.”