"Ağaç ve Tabiat Sevgisi" ve "Meteorolojinin Günlük Hayatımızdaki Yeri..." Sunu Yarışması

24.2.10

       Doğal kaynaklarımızın en uygun ve verimli şekilde kullanılması, korunması hususunda gençlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek Sunu Yarışmasının temel maksadı; ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesinin sağlanması ve meteorolojinin günlük hayatımızdaki yeri, önemi ve etkileri konularında öğrencilerin bilinçlendirilmesi maksadıyla "Ağaç ve Tabiat Sevgisi" ve "Meteorolojinin Günlük Hayatımızdaki Yeri, Önemi ve Etkileri" konulu iki ayrı Sunu Yarışması düzenlenmiştir.

       Söz konusu sunu yarışmasının duyuru ve şartnamesi aşağıdadır.