Bakanlığımıza tahsis edilen "4/C Geçiçi Personel" Listesi

23.3.10

Listede yer alan Geçici Personelin Bakanlığımızda göreve başlatılabilmesi için 4/C statüsünde çalışmak istediğini ve görev yapacağı İl veya İlçe tercihini, açık yazışma adresini ve irtibat telefonunu kapsayan yazılı dilekçe ile aşağıda istenilen belgelerle birlikte 09.04.2010 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına APS yoluyla veya elden müracaat etmesi halinde tayin işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

İSTENİLEN BELGELER :
1- Askerlik durum belgesi (Erkekler için)
2- En son mezun olduğu okulu gösterir diploma fotokopisi
3- Sağlık durum raporu (Tek tabip raporu)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINCA BAKANLIĞIMIZA TAHSİS EDİLEN 4/C GEÇİCİ PERSONEL LİSTESİ