"Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi" 14 Adet Pilot İlde Devreye Girmiştir...

31.3.10

  ÇEVRE İZİNLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA VE TEK KALEMDE VERİLECEK


  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin alması gereken izin ve lisansları 1 Nisan’dan itibaren tek kalemde ve elektronik ortamda verecek.
  Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2010’da başlayacak Elektronik Çevre izinleri ve Lisansları Uygulaması hakkında bir açıklama yaptı.
  Buna göre; Genel Müdürlüğe bağlı daire başkanlıkları ve il müdürlükleri tarafından ayrı ayrı verilen deşarj izni, emisyon izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı izni ve atık lisansları başta olmak üzere tüm çevre izin ve lisansları tek bir çevre izni olarak alınacak.
  Yeni sistemde işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılacak, bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacak.

  1 NİSAN’DA 14 İLDE, 1 TEMMUZ’DA 81 İLDE ELEKTRONİK İMZA

  İşlemler;


  • Adana
  • Ankara
  • Antalya
  • Aydın
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Eskişehir
  • İzmir
  • Kayseri
  • Kocaeli
  • Konya
  • Manisa
  • Sakarya
  • Samsun

  illerinde elektronik ortamda, diğer illerde ise 1 Temmuz 2010 tarihine kadar evrak üzerinden tek Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisansı Belgesi düzenlenmesi suretiyle yapılacak. 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren bütün illerde elektronik uygulamaya geçilecek.

  Çevre izinleri ve lisansları için başvurular çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi bulunan işletmeler ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılabilecek.
  Aynı belgelerin tekrar istenmesi, benzer başvurular için ayrı belgeler alınması, farklı izin süreçlerinin yaşanması sorunlarını bitirecek olan yeni sistem, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği ortadan kaldıracağı gibi, işletmelerin faaliyete geçme süresini kısaltacak ve yatırım ortamının iyileşmesine katkıda bulunacak.
  Sistem için oluşturulan yazılım programına Çevre ve Orman Bakanlığı internet sayfasının “Online İşlemler” menüsündeki “e-Çevre İzinleri” linkinden veya “izinlisans.cevreorman.gov.tr” ve “eizin.cevreorman.gov.tr” internet adreslerinden ulaşılabilecek. Başvuru sahipleri kullanıcı adı ve parola ile bu yazılıma giriş yapabilecekler.
  Öte yandan, yeni sistem için oluşturulan proje, Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planında 15. Eylem olarak yer aldı. Ayrıca Başbakanlık e-devlet danışma grubunca öncelikli 11 e-devlet projesi arasına alındı.