"İthal Katı Yakıtlar" 'la ilgili olarak uyulması ZORUNLU KURALLAR ...

31.3.10

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun hükümleri ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında ithal edilen yakıtların nihai tüketimine kadar ithalatçılar, laboratuarlar, uluslararası gözetim firmaları ve Bakanlığımız İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince uyulması zorunlu kurallara ilişkin genelge 30 Mart 2010 tarihinde onaylanmıştır.

 

...:: indirmek için ilgili linki tıklayınız ::...

 

İthal katı yakıtlarla ilgili olarak İl Çevre ve Orman Müdürlükleri,
ithalatçılar, laboratuarlar ve uluslararası gözetim firmalarınca uyulması zorunlu kurallar.