"YILDIZ DAĞLARI BİYOSFER PROJESİ" ve "22 MAYIS BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ" etkinlikleri...

13.5.10

Avrupa Birliği ile işbirliği içinde yürütülen “Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” nin kapanış toplantısı ve beraberinde yapılacak olan “Yıldız Dağları Biyosfer Alanı Doğa Eğitim Merkezi “nin açılışı ile 22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik Günü etkinlikleri 22 Mayıs 2010 tarihinde Kırklareli’nde gerçekleştirilecektir.

YILDIZ DAĞLARI BİYOSFER PROJESİ ve 22 MAYIS BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

AB’nin Bulgaristan-Türkiye Sınır ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen, Çevre ve Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda yürütülen Kırklareli İli’nin Karadeniz’e bakan kısmını oluşturan Yıldız Dağlarında uygulanan “TR 06 02 16 Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” Aralık 2008 tarihinde uygulanmaya başlanmış ve Aralık 2009 tarihinde tamamlanmıştır.

Proje ile Yıldız Dağlarından 130.000Ha. bir alanda çalışmalar yürütülmüştür. Alanda biyosfer rezervi yaklaşımıyla biyolojik çeşitlilik envanterleri yapılmış, sosyal değerlendirmeler gerçekleştirilmiş, alanın katılımcı bir yaklaşımla yönetim planlaması yapılmış ve proje sahasının biyosfer alan olarak kabul edilmesine yönelik bir Biyosfer Alan Adaylık Dosyası hazırlanmıştır.

Proje ile ayrıca; biyolojik çeşitlilik, doğa koruma, korunan alanlar, sürdürülebilir kalkınma ve biyosfer alanlarda dahil olmak üzere öncelikle Yıldız Dağları özelinde akabinde tüm Türkiye’yi içerecek şekilde “Doğa Eğitimlerinin” yapılmasını konaklamalı olarak destekleyecek bir “Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi” oluşturulmuştur.

Gerek proje ile elde edilen çıktıların ve sonuçların paylaşılması, gerek “Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezinin” resmi olarak açılışının yapılması ve gerekse 22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik Günü etkinliklerinin kutlanması amacıyla 22 Mayıs 2010 tarihinde “Yıldız Dağları Biyosfer Projesi ve 22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik Günün Etkinlikleri” ülkemizin ilk “Doğa Eğitim Merkezi”nin açılışı ile birlikte gerçekleştirilecektir.

Doğa Eğitim Merkezinin açılışı, Yıldız Dağları Biyosferi ve 22 Mayıs Biyolojik Çeşitlilik Günü etkinliklerinin Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, ilgili Bakanlıklardan yetkililer, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Etkinliklere ayrıca kamu kurum ve kuruşlarının Ankara’dan ve Kırklareli’nden temsilcileri, yöre halkı, öğrenciler, çocuklar ve proje ekibi katılacaktır.

 

...:::indirmek için ilgili linklere tıklayınız::.....