Bakanlığımızca “Inspire Konferansına” Katılım Sağlandı…

25.6.10

  

Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen INSPIRE (Avrupa Konumsal Veri Altyapısı) Direktifinin (2007/2 EC) uygulamalarının tanıtıldığı ve her yıl mütemadiyen düzenlenen ve bu yılki ana teması “İşbirliği için Çerçeve” olarak belirlenen INSPIRE Konferansı 22-25 Haziran 2010 tarihleri arasında Polonya’nın Krakow kentinde yapıldı.

Avrupa konumsal veri altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmaları düzenleyen ve 2007/2/EC sayılı Avrupa Komisyonun kararı ile yürürlüğe giren INSPIRE Direktifinin ülkemizde uygulanmasındaki sorumluluğun Bakanlığımıza verilmesi nedeniyle sektördeki en son gelişmeleri yerinde izlemek ve ülkemizde yapılan çalışmaları uluslar arası platformda paylaşmak amacıyla Konferansa katılım sağlanmıştır.

Konferansa, ÇED ve Planlama Genel Müdürü Fevzi İŞBİLİR, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet ÇİVİ, Envanter Dairesi Başkanı Tuncay DEMİR, Şube Müdürü Etem AKGÜNDÜZ, Çevre ve Orman Uzmanı Özlem ESENGİN, Şehir Plancı İlkem İlktan GÜL ve Şehir Plancı Gencay SERTER Bakanlığımızı temsilen katılmışlardır. Konferansta, Bakanlığımız personeli tarafından 2 adet bildiri ve 1 adet poster sunumu yapılmıştır. Konferansta Bakanlığımızdan Cevre ve Orman Uzmanı Özlem ESENGİN tarafından “Türkiye’deki Çevre Sektörünün INSPIRE’dan Beklentileri” ve Şehir Plancısı Gencay SERTER tarafından ise “Türkiye de Çevresel Mekansal Planlama Portalının Kurulması” konulu sunumlar yapılmıştır.

 

 

 

Bakanlığımızın son yıllarda coğrafi bilgi sistemi konusunda yaptığı atılımın uluslararası platformlarda anlatılması, AB’de yapılan çalışmalar ve AB uzmanları ile fikir alışverişinde bulunulması ve TEIEN projesinde gelinen aşamada farkındalık oluşturulması açısından konferansa tarafımızca katılım Bakanlığımız ve ülkemiz için son derece faydalı olmuştur.

 Konferansta Sunulan bildirilere ve yapılan sunumlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

INSPIRE’dan Beklentiler (Sunum)
INSPIRE’dan Beklentiler (Bildiri)
Planlama Portalı (Sunum)
Planlama Portalı (Bildiri)

....:::::  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ::::......