Bakanlığımızın, 3 ncü nesil coğrafi veri altyapısı devreye alındı...

30.7.10

            Bakanlığımızda son birkaç yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca Bakanlık birimlerinden katılımcılar ile bir coğrafi bilgi sistemi çalışma grubu oluşturulmuştur. 2007 yılı Kasım ayından itibaren yoğun çalışmalar yapılarak, Bakanlığımız merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşlar da dâhil olmak üzere tüm Bakanlığımız birimleri, konumsal veri açısından incelenerek 2008 yılı içerisinde 1 nci nesil coğrafi veri altyapısı oluşturulmuştur.

           2009 yılında ise, 2 nci nesil olan Ülkemizde ilk defa üst seviyede 3 katmanlı bir mimari üzerine CBS altyapısı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yapı, dünyada en kabul görmüş ve performans açısından en iyi model olarak benimsenen yapıdır.

           2010 yılında ise, tamamen servis tabanlı olmak üzere en yeni teknolojilerin kullanıldığı 3 ncü nesil altyapıya geçilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığına ait coğrafi bilgi sistemine altlık oluşturacak veri yapısı ve katman analizi yapılmıştır. Mevcut verilerden hareketle ISO ve INSPIRE standartlarına göre merkezi bir coğrafi veri tabanı oluşturulmuştur. Coğrafi veriler, bu veritabanına aktarılmıştır.

            Bakanlığımıza bağlı olan, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde kurulan veritabanlarından çift taraflı olmak üzere replikasyonla Bakanlık merkezi CBS veritabanına online veri senkronizasyonu sağlanmıştır. Her bir birimde oluşturulan coğrafi veri tabanındaki veriler internet harita sunucuları yardımıyla internetten yayınlanması yönünde uygulama geliştirilmiş ve devreye alınmıştır. Bakanlığımızda oluşturulan yeni yapı, benzer şekilde Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne yaygınlaştırılmıştır.

           Bakanlığımız coğrafi veri altyapısı için oracle (cluster) veri tabanı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu 3 katmanlı mimari 15 sunucu üzerinde çalışmaktadır. Bu sunuculardan alınan servislerle uygulama sunucuları desteklenmektedir. Oluşturulan yapı ile her türlü uygulamaya coğrafi bilgi servisi yapılabilmektedir. Bu servis yapısı sayesinde, uygulama yazılımlarına, basit kod yapısı desteği ile çok kolay bir şekilde CBS uygulamaları entegre edilebilmektedir.

           Tamamen ISO ve INSPIRE standartlarına uygun olmak üzere, yine ülkemizde ilk kez Geoportal geliştirilmekte olup, bu uygulama yıl sonunda devreye alınacaktır.

Linkler:
1- Coğrafi Veri Portalı
2- Bakanlık Geodata Uygulaması
3- DSİ Geodata Uygulaması
4- OGM Geodata Uygulaması
5- DMi Geodata Uygulaması