IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Avrupa Komisyonu tarafından akredite edildi...

03.2.11

Avrupa Birliği IPA fonlarından eş finansman sağlayarak çevre sektöründe içme suyu, atık su ve katı atık projeleri gibi altyapı yatırımlarının yapılmasını teminen, program ve proje hazırlanması için Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi faaliyetlerine 2008 yılında başlamış olup, ilk olarak Avrupa Komisyonunun C(2009)5727 Sayılı ve 23.07.2009 tarihli kararı ile Çevre Operasyonel Programın uygulanmasından sorumlu Yönetim Otoritesi olarak akredite edilmiştir. Daha sonra, 2009 yılında İhale ve Finans Birimlerinin de kurulması ile büyüyen Merkezin 2010 yılında önce Ulusal Yetkilendirme Görevlisine(Hazine Müsteşarlığı) daha sonra Ulusal Yetkilendirme Görevlisi eliyle Avrupa Komisyonuna yaptığı yetki devri başvurusu sonucunda, Avrupa Komisyonunun 20.01.2011 tarihli ve C(2011)133 sayılı kararı ile Çevre Operasyonel Programının uygulanmasından sorumlu Sözleşme Makamı olarak akredite edilmiştir. Böylece, Çevre Operasyonel Programının daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen, Cevre Operasyonel Programının kapsamındaki projelerin ihale ve ödeme işleri ile sözleşme yönetiminin Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Bu sayede, Çevre ve Orman Bakanlığı ülkemizin çevre sektöründeki altyapı yatırımlarının Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesi ve bu alandaki eksikliklerin süratle giderilmesi yönünde önemli bir ivme kazanmıştır.

 

İngilizce döküman için tıklayınız.