"6111 Sayılı Kanunda (Torba Kanun) Bakanlığımız Faaliyetlerine İlişkin Yeni Düzenlemeler..."

26.3.11

Bilindiği üzere; 6111sayılı “Bazı Alacakların YenidenYapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”25/02/2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha sonra da MaliyeBakanlığından Bazı Alacakların Yeniden YapılandırılmasıHakkında “6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)”12/03/2011 tarih ve 27872 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’deyayımlanmıştır.

Esasen; bazıalacakların (ve bu bağlamda borçların) yapılandırılmasınadair hükümlerin yer aldığı 6111 sayılı Kanunda muhtelifkanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler de yer almışolup, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları faaliyetleriyleilgili önemli (yeni) yasal düzenlemeler aşağıda maddeler halindeaçıklamalarla birlikte verilmektedir.

Ayrıca,Kanunun 17 nci maddesinde Kanun kapsamında yapılandırılaraködenecek alacaklar, alacaklı idareler de belirtilmek suretiyleilgili tebliğin ekli tabloları da (alacaklı kurum, alacak türü,başvuru süresi, müracaatların yapılacağı yer, ödemetarihleri veya şekilleri) Ek’te verilmiştir.

 

..:: İlgili dokümanın tamamına erişmek için tıklayınız ::...