Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Görevlisi Sınav Başvuruları 10 Hazirana Kadar Uzatıldı...

30.3.11

ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAV BAŞVURULARI DUYURUSU

SINAVIN ADI

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Görevlisi Sınavı.

BAŞVURU ŞARTLARI

12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan bölümlerden mezun olmak.(En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği, ziraat mühendisliği ve veteriner fakültesi, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak. )


 

 

 

 

SINAV BAŞVURUSU

Sınava girecek aday sınav başvurularını 10 Haziran 2011 Tarihine kadar http://izinlisans.cevreorman.gov.tr/Yetki/KullaniciGiris.aspx internet adresinden mobil imza veya elektronik imza ile yapacaktır.

SINAV YERİ

ANKARA

SINAV TARİHİ

13 Ağustos 2011

SINAV UYGULAMASI

Sınavda 120 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Not: Başvurular sonuçlandıktan sonra sınav takvimi ile ilgili diğer bilgilerin duyurusu yapılacaktır.