Çevre Gönüllüsü Seçilmesi, Eğitimi ve Görevleri Hakkında Yönetmelik Taslağı...

05.4.11

 

Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, 11/08/1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 2 inci ve Ek 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan “Çevre Gönüllüsü Seçilmesi, Eğitimi ve Görevleri Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.