Bakanlığımızın 2013-2017 Yıllarını Kapsayacak Stratejik Planlama Çalışmaları Başlamıştır...

02.11.11

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği tüm kamu kurumlarının yapmakla yükümlü olduğu  stratejik plan ile ilgili çalışmalar, Bakanlığımızda 10.10.2011 tarihli ve 165 sayılı Bakan Olur'u ile başlamış olup, Bakanlığımız stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve stratejik planının hazırlanması çalışmalarında yönlendirme görevini yürütmek üzere Bakanlığımız üst düzey yöneticilerinden oluşan "Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu" ayrıca Bakanlığımız stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve stratejik planının hazırlanması çalışmalarını fiilen yürütmek üzere  genel müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlığında birim elemanlarından oluşan Stratejik Plan Çalışma Grubu  oluşturulmuştur.

 

Stratejik plan çalışmaları ile ilgili olarak "Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu" üyelerine  Kalkınma Bakanlığı uzmanı tarafından, 03 Kasım 2011 tarihinde saat 14.30'da Müsteşarlık Toplantı Salonunda, "Stratejik Plan Çalışma Grup" üyelerine  ise Maliye Bakanlığı uzmanı tarafından 4 Kasım 2011 tarihinde saat 09.30’da, 22.Kat "Çok Amaçlı Toplantı Salonu"nda   bilgilendirme sunumu yapılacaktır.