Stratejik Planlama Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı...

04.11.11

03 Kasım 2011 tarihinde Müsteşarımız  Sayın Prof.Dr. Lütfi AKCA’nın başkanlıklarında toplanan Strateji Yönlendirme Kurulu Üyelerine, Kalkınma Bakanlı ğı Uzmanı Dr. Volkan ERKAN  tarafından,          04 Kasım 2011 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Muhammet ÖZGÜR başkanlıklarında toplanan Strateji Çalışma Grubu Üyelerine, Maliye Bakanlığı Uzmanı Nalan KARAGÖZ tarafından stratejik plan bilgilendirme sunumları yapılmıştır.