Bakanlığımız ile TÜBİTAK Arasında Su Havzaları İçin Protokol İmzalandı...

07.12.11

7 Aralık 2011

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile TÜBİTAK, 14 havzada koruma eylem planı hazırlanması, 2 içme suyu havzasında da özel hüküm belirleme çalışması başlatılması için protokol imzaladı.

                Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda düzenlenen imza törenine, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akca, TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Yücel Altunbaşak, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve ilgili Bakanlıkların yetkilileri katıldı.    

Müsteşar Akca, törende yaptığı konuşmada, su kaynaklarının, dünya nüfusu ve sanayileşme arttıkça kirlendiğini ve su kullanımı ile yönetiminin şekil değiştirdiğini vurguladı. Akca, insan hayatına yeni kimyasallar girdiğini, bunların da su kaynaklarına bulaştığını belirtti.

    Türkiye'nin de hızlı kalkınan bir ülke olduğuna işaret eden Akca, “Kalkınma ile çevre kirlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var. Özellikle yeni kalkınma dönemlerinde, sosyal refahın henüz yeterince artmadığı ve ekonomilerden çevre korumaya ayrılacak payların yeterince artırılamadığı dönemlerde bir taraftan hızlı gelişme ve sanayileşme, bir taraftan çevre korumanın yetersizliği, su kaynaklarının korunmasını biraz daha güçleştiriyor” diye konuştu.

                Değişik kurum ve kuruluşların su yönetimi alanında iyi ve verimli bir şekilde çalışmasının önemini vurgulayan Müsteşar Akca, Bakanlıkların yeniden yapılanmasının ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulduğuna işaret etti.

     Suyun iyi yönetilmesi ve korunabilmesi için planlamaların sağlıklı olarak yapılması ve kurumların kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Akca, bunun için iyi bir yönetim yapısı olmasının gerekliliğini vurguladı.

Ülke Genelindeki Havzalar İçin Büyük Adım

     Bakanlık olarak su kaynaklarının korunması ve su kaynaklarının iyileştirilmesi maksadıyla koruma ve kullanma dengesi çerçevesinde Havza Koruma Eylem Planı hazırladıklarını anımsatan Akca, çalışmalar sonucunda, Marmara, Susurluk, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Burdur, Konya, Ceyhan, Seyhan, Kızılırmak ve Yeşilırmak olmak üzere 11 Havza Koruma Eylem Planı'nın tamamlandığını hatırlattı.

     Akca, yeni protokol ile ülke genelinde kalan 9 havza ve daha önce sadece evsel atıksu arıtma tesisi odaklı olarak hazırlanmış olan 5 havza için olmak üzere toplam 14 havza için daha Koruma Eylem Planı çalışması başlatıldığını belirterek, bu kapsamda Antalya, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Fırat-Dicle, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Çoruh, Aras ve Asi havzaları için Havza Koruma Eylem Planı hazırlanacağını, Meriç-Ergene, Gediz, Sakarya havzaları ile Akarçay ve Van kapalı havzaları için de eylem planlarının güncelleneceğini kaydetti.

     Müsteşar Akca, içme ve kullanma suyu rezervuarları ve benzeri su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla kaynağın ve havzasının özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma planları hazırlandığını ve bu havzalarla ilgili özel hükümler belirlendiğini ifade etti. Akca, bu çerçevede Antalya'ya içme ve kullanma suyu temin edilen Karacaören Barajı ve Konya'nın Beyşehir ilçesi ve civarına içme ve kullanma suyu temin edilen Beyşehir gölünün korunması için Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme çalışması başlatıldığını ve bunun 2013 yılında tamamlanmasının planlandığını belirtti.

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Yücel Altunbaşak da konuşmasında, Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin devam ettiğini belirterek, bu uyum sürecinde de Su Çerçeve Direktifi'nin uygulamaya konulmasının gerektiğini söyledi.

     Bu direktif ile su kaynaklarının korunması ve kontrol edilmesinin hedeflendiğini kaydeden Altunbaşak, gerçekleştirilecek projelerle, bu direktif çerçevesinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, Nehir Havzası Yönetim Planlarının oluşturulmasının sağlanacağını ifade etti.

     Altunbaşak, ''Ayrıca su kaynakları üzerinde akıllı politikaların geliştirilmesi için gerekli bilimsel veri ve bilgilerin üretilmesi ve içme suyu kaynaklarının korunması için gerekli olan teknik esaslar ve uygulama hükümlerinin belirlenmesi de yine bu projeler ile mümkün olacak'' dedi.

     Bilimsel veri temininin bu projelerin temelini oluşturduğunu ifade eden Altunbaşak, bunun da birçok kurumu ilgilendirdiğini ve bu konuda hassas olunması gerektiğini kaydetti.

    Konuşmaların ardından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasında, 14 havzada koruma eylem planı hazırlanması, 2 içme suyu havzasında da özel hüküm belirleme çalışması başlatılması için protokol imzalandı.