Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Taşra Genel Bütçe ve Döner Sermaye Taşınır Malzeme Devir...

23.12.11

Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasındaki ana protokol ile belirlenen, Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine devri yapılacak olan taşınır malzemelerin (Her il kendine ait olan, 150 Grubu Tüketim Malzemeleri, 253 ve 255 Grubu Dayanıklı Taşınırlar (İş Makineleri Hariç), 254 Grubu Taşıt ve İş Makineleri)  faks yazısına binaen Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri tarafından gerekli devir iş ve işlemlerinin 28.12.2011 tarihine kadar tamamlanacak ve devir işlemlerinin sonucundan 16.01.2012 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde bilgi verilecektir


Malzeme listeleri ve Protokoller için tıklayınız...

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA TAŞRA TEŞKİLATININ GENEL BÜTÇE VE TEİEN PROJESİ MALZEMELERİ DEVİR PROTOKOLÜ EKLERİ VE DİĞER KONULAR 23.12.2011

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA DEVİR EDİLECEK TAŞRA TEŞKİLATI GENEL BÜTÇE TAŞINIR MALZEMELER CETVELİ-22.12.2011

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI DÖNER SERMAYE TAŞINIR DEVİR PROTOKOLÜ 06.12.2011

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA DEVİR EDİLECEK TAŞRA TEŞKİLATI DÖNER SERMAYE TAŞINIR MALZEMELER CETVELİ-22.12.2011 

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA DEVİR EDİLECEK TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL, ARŞİV VE DİĞER İŞLEMLERE AİT PROTOKOL 01.11.2011 

 

TEIEN TAŞRA CİHAZ DURUMU DEVREDİLECEKLER LİSTESİ  

 

 

NOT: Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilecek olan TEİEN Projesi kapsamındaki cihazların taşınması ile ilgili işlemler ilgili Bakanlıkca yapılacaktır.