Mülga Çevre ve Orman Bakanlığından OGM’ye Devredilen Genel Bütçe ...

23.12.11

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasındaki ana protokol ile belirlenen, Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden Orman Genel Müdürlüğüne devri yapılacak olan taşınır malzemelerin (Her il kendine ait olan, 150 Grubu Tüketim Malzemeleri, 251 yer altı ve yer üstü tesisler, 252 binaların, 253 ve 255 Grubu Dayanıklı Taşınırlar (İş Makineleri Hariç), 254 Grubu Taşıt ve İş Makineleri)  faks yazısına binaen Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri tarafından gerekli devir iş ve işlemlerinin 28.12.2011 tarihine kadar tamamlanacak ve devir işlemlerinin sonucundan 16.01.2012 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde bilgi verilecektir.

Malzeme listeleri için tıklayınız...

 

NOT: 27.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE AŞAĞIDAKİ GENEL BÜTÇE VE DÖNER SERMAYE TAŞINIR VE TAŞINMAZLAR İLE TAŞITLARA AİT LİSTELERİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE LÜZUM GÖRÜLMÜŞTÜR. BU SEBEPLE, AŞAĞIDAKİ LİSTELER YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. TEKRAR DEVİR LİSTELERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLİP İŞLEMLERİN BUNA GÖRE YAPILMASI HUSUSU ÖNEMLE DUYURULUR. (ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜKLERİNDEN DEVREDİLEN TAŞITLAR 27.12.2011 TARİHİ İTİBARI İLE İLAVE EDİLMİŞTİR.)


 

DEVİR PROTOKOLÜ 

EK-1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLECEK GENEL BÜTÇE 150 GRUBU TÜKETİM MALZEMELERİ LİSTESİ

EK-2 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLECEK GENEL BÜTCE 251 GRUBU YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ LİSTESİ

EK-3 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLECEK GENEL BÜTCE 252 GRUBU BİNALAR LİSTESİ

EK-4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLECEK GENEL BÜTCE 253-255 GRUBU TAŞINIR LİSTESİ

EK-5 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLECEK GENEL BÜTÇE 254 GRUBU TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN DEVİR LİSTESİ

EK-5.1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN VE İL ÖZEL İDAREDEN GÖREVLİ TAŞITLARIN DEVİR LİSTESİ

EK-6 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN DÖNER SERMAYE 150 GRUBU TÜKETİM MALZEMELERİ TAŞINIR LİSTESİ

EK-7 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN DÖNER SERMAYE 251 GRUBU YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ TAŞINIR LİSTESİ

EK-8 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN DÖNER SERMAYE 252 GRUBU BİNALAR LİSTESİ

EK-9 OGM'YE DEVREDİLEN DÖN.SER. 253 VE 255 GRUBU DAYANIKLI TAŞINIRLAR _(İŞ MAKİNALARI HARİÇ_) LİSTESİ

EK-10 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN DÖNER SERMAYE 254 GRUBU TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN LİSTESİ