Bakanlığımız, Elektronik Belge Yönetim Sisteminde "Elektronik İmza" Kullanmaya Başlamıştır...

02.1.12

Bakanlığımız, yeni senenin ilk günü itibariyle, Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle;


  • Resmi yazışma süreçlerinin daha etkili ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi,
  • Kırtasiyeciliğin azaltılarak, kaynaklarda tasarrufa gidilmesi,
  • Bürokratik süreçlerin azaltılması,
  • Modern yönetim sistemlerinin kullanılması bağlamında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
  • Kurumlar arası yazışmaların on-line olarak (elektronik yolla) gerçekleştirileceği 2013 senesine hazırlıkların tamamlanması hedeflenmektedir.

Bu manada, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun gösterdiği hedefler çerçevesinde, hizmetlerimizi zamanında, doğru, etkili ve verimli bir şekilde ifa etmek suretiyle, aziz milletimize hizmetlerimizi bir adım daha ileriye taşıyacak olan Elektronik Belge Yönetim Sistemimizin kurum çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.