Çölleşme ile Mücadele Uluslararasi Araştirma Ve Eğitim Merkezİ Türkİye’de Kuruldu...

15.3.12

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) Çölleşme ile Mücadele 1. Uzmanlar Toplantısı 6-7 Eylül 2011 tarihinde Moğolistan’da gerçekleştirilmiştir.  Bu toplantıda “Çölleşme İle Mücadele Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi”nin kurulmasına yönelik ilk adım atılmıştır. 

Ardından 28-29 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapılan olan AİGK Özel Çalışma Grubu (ÖÇG) ve Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK)’nin toplantısında bu konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bunun için Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü temsilcileri toplantıya katılarak bir sunum yapmışlardır. Yapılan bu sunumda ülkemizin çölleşme ile mücadele konusundaki deneyimleri ve kurulması planlanan Çölleşme ile Mücadele Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi anlatılmıştır.  Toplantıda yapılan sunum, tüm temsilciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmiştir. Toplantıda alınan karar neticesinde Çölleşme ile Mücadele Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de kurulmasına karar verilmiştir.

Bunu takiben 16-17 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan “AİGK Çölleşmeyle Mücadele 2. Uzmanlar Toplantısı”nda bu merkezin çalışma yöntem ve teknikleri konuşularak kuruluş esasları ele alınacaktır. AİGK üyesi olan 24 ülkeye hitap edecek olan bu merkez ile çölleşme ile mücadele konusunda uzman yetiştirilmesi, uzman değişimi yapılması, araştırma yapmak isteyen uzmanlara destek verilmesi, eğitimler düzenlenmesi, çölleşme ile mücadeleye yönelik araştırma programlarının hazırlanması ve uygulanması planlanmaktadır.