Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

10.4.12

BİLGİ NOTU

Maksadı iyi durumda olan yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı sularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu suların iyileştirilmesi için gerekli esasların belirlenmesi olan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” Avrupa Birliği Mevzuatının Türk Mevzuatına Uyumlaştırma Çalışmaları kapsamında “Su Sektörü” altında önemli bileşenlerden biri olan yeraltı suyu yönetimi konusunda ülkemizdeki mevzuat boşluğunun giderilmesi maksadıyla, bu başlık altında ele alınan ve ülke taahhütlerimiz arasında yer alan;

 

·         Yeraltı Suyunun Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Konsey Direktifi (2006/118/AT),

 

·         Su Çerçeve Direktifi (2000/60/AT) yeraltı sularına ilişkin hükümlerinin,

 

yasal uyumunun sağlanması amacıyla hazırlanmış olup 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

Yönetmelik Görüntülemek İçin Tıklayınız