Eğirdir Gölü'ne Özel Koruma...

24.5.12

Eğirdir Gölü’ne Özel Koruma

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Eğirdir Gölü’nü koruma altına alacak olan Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi çalışmasını tamamladı.

Isparta iline içme ve kullanma suyu sağlayan Eğirdir Gölü için koruma kuşakları oluşturulan çalışma ile Türkiye’de ilk kez ekolojik köy kurulacak.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi çalışması onaylandı. Çalışmaya göre, göldeki azami su seviyesi olarak belirlenen 919,00 m kotu altında hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Göl içerisinde güvenlik, gezinti, su ürünleri çıkarılması ve balıkçılık faaliyetleri için kullanılacak akaryakıtla çalışan araçlara, her türlü atıksu ve sintine sularını göle boşaltmaması şartıyla izin verilecek.

Yeşil Kuşak Oluşturulacak

Mutlak Koruma Alanı olarak belirlenen alan içinde bulunan, azami su seviyesinden itibaren 30 m yatay mesafedeki Göl Yeşil Kuşak Alanında, yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek. Mevcut yapılarda sadece bakım yapılabilecek. Bu alandaki ağaç ve tüm bitki türleri korunacak, çıplak alanlar ağaçlandırılacak. Yine Mutlak Koruma Alanı içinde bulunan Yeşil Kuşaktan itibaren 270 m yatay mesafe olarak belirlenen Göl Koruma Alanında yer alan tarım alanlarında organik tarıma geçilecek.

Mutlak Koruma kuşağından itibaren 700 m yatay mesafe olarak belirlenen Kısa Mesafeli Koruma Alanında, köy yerleşik alanı içerisinde köy nüfusuna kayıtlı insanlar tarafından 3194 sayılı İmar Kanuna göre yeni yapı yapabilecek. Bu alandaki mevcut tarım alanlarında Havza Koruma Planı Uygulama Programında tanımlanan sürelerde iyi tarım uygulamalarına geçilecek.

Sanayiye Uzun Mesafede Şartlı İzin

Kısa Mesafeli Koruma Alanından itibaren 1000 m yatay mesafe olarak belirlenen Orta Mesafeli Koruma Alanında, turizm gelişme alanı ve turizm tesislerinin yapımına, bu tesislerden kaynaklı tüm sıvı atıkların özel hükümlerde belirtilen deşarj standartlarını sağlaması şartıyla izin verilecek. Bu alandaki mevcut tarım alanlarında Havza Koruma Planı Uygulama Programında tanımlanan sürelerde iyi tarım uygulamalarına geçilecek.

“Orta Mesafeli Koruma Sınırı – Havza Sınırı” arası olarak belirlenen Uzun Mesafeli Koruma Alanında, tamamen kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmayan yeni sanayi kuruluşlarına izin verilebilecek. Bu alanda hayvansal atıkların kompostlaştırılması şartı ile entegre tesis niteliğinde hayvancılık işletmelerine izin verilecek.

Sadece yerüstü değil yeraltı da korunacak

Eğirdir çalışması ile Türkiye’de ilk kez Jeolojik Tabanlı Mutlak Koruma Alanı belirlendi. İlk kez literatüre giren alan ile Eğirdir Gölü’nü tabandan besleyen yeraltı suyu kaynaklarının hidrojeolojik beslenme bölgeleri de mutlak koruma alanı ilan edildi. Böylece sadece göl suları değil, gölü besleyen yeraltı suyu kaynakları da koruma altına alınacak.

Ekolojik Köy Kurulacak

Çalışma kapsamında ayrıca Türkiye’de ilk kez ekolojik köy kurulacak. Eğirdir Gölü Mutlak Koruma Alanında bulunan Göktaş Mahallesi ve Gençali Köyü’nde hayata geçirilecek ekolojik köy uygulaması ile doğayla tam uyum içinde; yörenin tarihi, kültürel, doğal yapısına uygun zanaat, sanat, eğitim, kültür ve spor gibi faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir yerleşim hedefleniyor. Ekolojik köy doğal dokuyla uyumlu olduğu gibi, ekonomik olarak sürdürülebilir iş ve istihdam olanakları da sunacak.

Isparta iline içme ve kullanma suyu temin edilen Eğirdir Gölü havzasının toplam büyüklüğü 3 bin 309 km2’ye ulaşıyor. Yaklaşık 4 milyar m3’lük su potansiyeline sahip olan gölden içme, kullanma, sulama, su ürünleri yetiştiriciliği, enerji üretimi, sportif ve turizm amaçlı olarak yararlanılıyor. Yüzey alanı 487,8 km2 olan gölün maksimum su seviyesi olan 919 m kotundaki hacmi 4005 hm3 olarak hesaplanıyor.