Türkiye Su Enstitüsü'nden İçme Suyu ve Atıksu Eğitimi...

25.7.12

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tarafından Azerbaycan’dan gelen uzmanlara atıksu konusunda uygulamalı eğitim verildi.

 

Su ile alakalı geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi ve takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretilmesi maksadıyla İstanbul’da kurulan SUEN’in vazifeleri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlenmesi de bulunuyor. Bu çerçevede, 02.07.2012 ve 21.07.2012 tarihlerinde, ülke çapında su teçhizatını ve kanalizasyon hizmetini organize etmekle görevli Azerbaycan AZERSU’dan gelen 21 uzmanın katıldığı eğitimler düzenlendi.

 

İstanbul’un su kaynakları, Melen Su Temini Projesi, içmesuyu ve atıksu arıtımı ile arıtma tesisleri konularında verilen eğitim çerçevesinde ülkemizin su sektöründeki tecrübelerini paylaşmak için Ataköy, Paşaköy, Ambarlı, İkitelli ve Ömerli Arıtma Tesislerine teknik geziler de düzenlendi.