40. Uluslararası Ormancılık Öğrencileri Birliği Sempozyumu İstanbul'da Başladı..

07.8.12

40. ULUSLARARASI ORMANCILIK ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ SEMPOZYUMU(IFSS 2012 TÜRKİYE)' İSTANBUL’DA BAŞLADI…. 


Uluslararası Ormancılık Öğrencileri Birliği’nin 40. Sempozyumu GenelMüdürlüğümüz ve Orman Genel Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Üniversitesi OrmanFakültesi’nin ev sahipliğinde 2 Ağustos 2012’de İstanbul’da başladı. Bu etkinlikiçin 52 ülkeden 150 ormancılık eğitimi gören öğrenci ülkemize geldi.
İstanbulÜniversitesi Orman Fakültesi öğrenci kulüplerinden İstanbul OrmancılıkÖğrencileri Birliğinin organize ettiği ve 01-15 Ağustos 2012 tarihleri arasındadevam edecek olan sempozyumun açılış toplantısı Genel Müdürümüz Hanifi Avcı’ nınkatılımı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde yapıldı.

Açılışa İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn,Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yeşil, Orman Mühendisliği Bölüm BaşkanıProf. Dr. Ünal Akkemik,  Çölleşme Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı,İstanbul Orman Bölge Müdürü Zekeriya Mere, Marmara Ormancılık AraştırmaEnstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Özdemir ve Kavak ve Hızlı Gelişen Orman AğaçlarıAraştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ş. Faruk Özay ve Genel Müdürlük personelimizkatıldı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün Power-Point sunumu öğrencilertarafından ilgi ile izlendi. Ülkemizin çölleşme ve erozyon ile mücadelede epeyyol aldığı, baraj havzaları ve erozyona maruz kalmış yamaç arazilerdeki başarılıağaçlandırma görüntülerinin yer aldığı sunumda, ormanlar ve biyolojikçeşitlilik, orman–su ilişkileri, iklim değişikliği ve ormansızlaşmanın etkileri,orman kaynaklarının geleceğimiz için sürdürülebilir yönetimi ilkeleri üzerindeduruldu.

Genel Müdür Hanifi Avcı yapmış olduğu konuşmasında şunları söyledi;  “Küreselısınma ve ikilim değişikliği ormancılığı dünyada daha da önemli bir halegetirmiştir. Ormancılık araştırmaları ve faaliyetleri yenilenen çağa ayakuydurmalı. Ormancılık mesleğinin geleceği de buna bağlıdır. Bunu başaramazsakbaşka meslekler mesleğimizi yapar. Ormancılık sektöründe tüm kurumlarınişbirliği yapması gerekiyor. Türkiye ormancıları olarak bunu benimsiyoruz.Burada ve bundan sonra sizlerle işbirliği yapmak istiyoruz. Bu sempozyumun tümdünya ormancılığına hayırlı olmasını diliyorum.”

OrmanGenel Müdürlüğü adına sunum yapan Marmara Ormancılık Araştırma Müdürü Dr.MehmetÖzdemir, Orman Genel Müdürlüğünün dünden bu güne yapılan başarılı ormancılıkçalışmalarına vurgu yaparak, orman varlığımız, ormancılık faaliyetlerimiz, ormanhalk ilişkiler ve uluslararası organizasyonlardan bahsetti. Toplantının birincibölümü plaket töreni ile sona erdi.


İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrenci kulüplerinden İstanbul OrmancılıkÖğrencileri Birliği’nin organize ettiği sempozyumda, İstanbul’dan sonrabaşlayacak olan program Düzce, Kastamonu, Trabzon, Artvin, Sinop illerine teknikgezi, uzman sunumları ve sosyal etkinliklerle devam edecek ve yine İstanbul’dasonlanacaktır.