Samsun ve Sinop İllerinde Şiddetli Yağışlar Sonrasında Meydana Gelen Sel Havzalarında İnceleme Yapıldı..

07.8.12

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN OLUŞTURULAN HEYET SAMSUN VESİNOP İLLERİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONRASINDA MEYDANA GELEN SEL HAVZALARINDAİNCELEMELERDE BULUNDU…Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Yardımcısı Mustafa Gözükara, Etüt veProje Daire Başkanı Mustafa Coşkun ve Şube Müdürü Osman Songur tarafındanoluşturulan inceleme heyeti, Samsun ve Sinop İllerinde yaşanan sel afetisonrasında sel havzalarında incelemelerde bulundu.

Günümüzün en önemli sorunlarından başta geleni küresel ısınma ve iklimdeğişikliğidir. Küresel ısınmaya bağlı olarak beklenmeyen hava halleriyaşanabilmektedir. Dünyanın bir bölgesinde kuraklıklar yaşanırken, bir başkabölgesinde seller ve taşkınlar oluşmaktadır. Bu durumdan en fazla etkilenecekülkelerden birisi de ülkemizdir. Samsun ve Sinop illerinde son yüzyıldakayıtlarda görülmeyen şiddetli ve sağanak halinde uzun süreli (5-8 saat)yağışlar neticesinde metrekareye 60 mm. yağış düşmüştür. Düşen yağışneticesinde, yüz yıldır görülmeyen sel ve taşkın zararları meydana gelmiş, canve mal kaybına sebep olmuştur.


Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan heyet, sellerinmeydana geldiği yukarı havzalarda, membadan mansaba doğru incelemelerdebulunmuştur. Oluşan sel ve taşkının etkili olduğu yerleri incelemiş, bundansonra oluşacak sel ve taşkınlarda zararın azaltılması amacı ile yukarı havzanınyan derelerinde ve yamaçlarında yapılacak teknik çalışmalar konusundaincelemelerde bulunmuştur.

Samsun ve Sinop İllerinde yaşanan sel afeti ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüztarafından oluşturulan heyette; Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gözükara, Etüt veProje Daire Başkanı Mustafa Coşkun ve Şube Müdürü Osman Songur’a ilaveten Samsunilindeki incelemelere Amasya Orman Bölge Müdürü Ahmet Ceylan, Bölge MüdürYardımcısı Ö.Faruk Aykutlu ve Salim Sığırcı, Ağaçlandırma Şube Müdürü MustafaTuncer,  Samsun Orman İşletme Müdürü Hüseyin Özbay ile ilgili işletme Şefi veAğaçlandırma Şefi katılmışlardır.

Sinop ilindeki incelemelere ise Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Özdemir, SinopOrman İşletme Müdürü Hasan Ali Bayram, Durağan Orman İşletme Müdürü Ali Keskin,Ayancık Orman İşletme Müdürü Hakan Çakır, Türkeli Orman İşletme Müdürü MehmetErginbay ile igili işletme Şefi ve Ağaçlandırma Şefi katılmışlardır.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ile Sinop Valisi Dr.Ahmet Cengiz’e yapılançalışmalar esnasında ziyarette bulunulmuş, heyetimizce kendilerine Orman ve Suİşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Orman GenelMüdürlüğü olarak sel ve taşkın zararlarının en aza indirilmesi için ne gibitedbirler alınabileceği konusunda bilgi verilmiş, yağışın yukarı havzalardayüzeysel akışa geçmeden tutulmasının önemi anlatılmıştır. Sayın Aksoy ve SayınCengiz can ve mal kaybının olmaması veya en aza indirilmesi için ne gerekiyorsayapılmasını, acilen çalışmalara başlanılması gerektiğini, Valilik olarak hertürlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etmişlerdir.Samsun il merkezini tehdit eden can ve mal kaybının yaşandığı, İncirli,Karaağaç, Yılanlı Dereleri ile Mert Irmağı’nın yukarı havzaları ve Sinop iliDurağan, Dikmen, Ayancık ve Türkeli yukarı havzaları gezilmiş, sele, şiddetli veuzun süreli yağışların sebep olduğu tespit edilmiştir. Sel ve taşkınzararlarının azaltılması amacıyla alınması gereken tedbirler; orman açıklığı vebozuk orman alanlarında ve verimli ormanlarda sel ve erozyon önleyici yamaç veoyuntu ıslahı tedbirlerinin alınması, yanlış arazi kullanımının özellikle de çokyüksek meyilli yerlerde(%40-80) tarım alanı olarak kullanılan yerlerde bitkideseni ve toprak işlemesinin sel ve erozyon zararlarını azaltıcı şekilde olması,bozulmuş mera alanlarının ıslah edilmesi ve sel önleyici tedbirlerin alınmasıgerektiği sonucuna varılmıştır.

Uygulama Proje kapsamına alınabilecek, yukarı havzalarında çalışmaya uygunsahalar belirlenmiş ve uygulama proje yapım çalışmalarına başlanılmıştır. Projeuygulamaları Orman Genel Müdürlüğü’nce, dere ıslah çalışmaları ise Devlet Suİşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.