TÜRKİYE - NİJER DOSTLUK ORMANI AÇILIŞI YAPILDI ...

07.8.12


'Afrika’da Bulunan En Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Çölleşme/AraziBozulması ve Kuraklıkla Mücadele (ÇABUK) Kapasitelerinin GeliştirilmesiProjesi'  Meyvelerini Vermeye Başladı: Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı AçılışıYapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA) İşbirliğinde kurulan dostluk ormanı Nijer Devlet Başkanı, Meclis Başkanı,Başbakan, tüm Bakanlar, Büyükelçiler ve halkın katıldığı törenle açıldı.
3Ağustos 2012 tarihinde Nijer’in başkenti Niamey’de yapılan törene Orman ve Suİşleri Bakanlığını temsilen Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir ve Çölleşme veErozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdür Yardımcısı İsmail Belen katıldı. TİKAtemsilcileri Sibel Güneği, Banu Öztaş, Maşuk Pusa,T.C. Niamey Büyükelçisi Dr.Hasan Ulusoy, Ataşe Yardımcısı Mustafa Özcan, Nijer’de ikamet eden Türkvatandaşları ve sivil toplum örgütleri de törende hazır bulundu.Orman Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdürü MustafaMukan Yazar ve ÇEM Genel Müdürlüğü’nden Uzman Yardımcısı Emre Çomaklı yaklaşıkbir aydır proje çalışmaları için Nijer’de bulunmakta idi.  Merkezi Ankara’dabulunan Uluslararası Gökkubbe Yardım Derneği’nin Nijer’de faaliyet gösterenbirimi olan ASSAMA temsilcisi Erhan Yürekli’de projelerde aktif bir şekilde yeraldı.

Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Projesi kapsamında10 hektarlık sahada çalışma yapıldı. Saha çalışmaları 13.07.2012 tarihindebaşlamış, 10 hektarlık sahanın 2 hektarı “Kent Ormanı-Mesire Yeri” olarakplanlanmış, geri kalan 8 hektarlık sahada yöresel türlerle ağaçlandırmayapılmıştır.


Kent Ormanı olarak planlanan 2 hektarlık sahada; güneş enerjisi ile çalışacakbir su kuyusu, 10 ton kapasiteli su deposu,  3 adet çeşme, 5 adet kamelya, 25adet oturak ve 1 adet mini futbol sahası bulunmaktadır.

Ağaçlandırma yapılan 8 hektarlık sahada ise yörenin doğal türleri olan tesbihağacı, okaliptüs ve akasya fidanları kullanılmış ve yaklaşık 6000 fidandikilmiştir.Fotoğraf 1 Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Giriş Kapısı

Fotoğraf 2 Nijer Devlet Başkanı Issoufou Mahamadou  Tören Taburunu Selamlıyor

Fotoğraf 3 Nijer Devlet Başkanı Issoufou Mahamadou, Nijer Ulusal Meclis BaşkanıHama Amadou ve Başbakan Brigi Rafini tören alanında.

Fotoğraf 4  Nijer Devlet Başkanı Issoufou Mahamadou Bakanlığımız tarafındanverilen ödülü ilgiliye takdim ediyor.

Fotoğraf 5 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir ödültöreninde.

Fotoğraf 6 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir;Nijer Devlet Başkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanına çalışmalar hakkında bilgiveriyor.

Fotoğraf 7   Proje çerçevesinde yapılan ve güneş enerjisi ile çalışan 10 tonluksu deposu.

Ülkemizin Afrika’ya ilişkin çalışmaları 2010/7ve 2012/1sayılı “En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik” konulu Başbakanlık Genelgeleriçerçevesinde büyük bir ivme kazanmıştır.

Bu kapsamda Çölleşme veErozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Afrika’da Bulunan EnAz Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Çölleşme/Arazi Bozulması ve KuraklıklaMücadele (ÇABUK) Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi”  2011 yılında TİKA’ yasunulmuş, bilahare uygulama projesi olarak ülke bazında ÇABUK-Nijerhazırlanmıştır.

ÇABUK-Nijer Projesi iki aşamalı olarak planlanmıştır.Birinci aşamada başkent Niamey’de bir “Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı” kurulmasıve 3 Ağustos Nijer Milli Ağaç Günü kutlamalarının Türkiye tarafından organizeedilmesi planlanmıştır. İkinci aşamada ise “mevcut su kuyularının etrafındafidanlık tesisi, ormanlarda odun üretimini artırıcı enerji ormanı tesisi, suısıtmada ve yemek pişirmede güneş enerjisinin kullanılması vb.” projelerebaşlanması hedeflenmektedir.

3 Ağustos 2012 tarihinde açılışı yapılan“Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı” ve “Nijer Milli Ağaç Gününün Türkiye’ninKatkıları ile Kutlanması Projesi” ile Nijer-ÇABUK Projesinin ilk aşamasıtamamlanmış durumdadır. Bundan sonra ikinci aşamada planlanan;

•Mevcut Su Kuyularının Etrafında Fidanlık Tesisi,
•     Güneş Enerjisi İleÇalışan Sokak Lambaları,
•    2500 Hektar Plantasyon Sahasının Planlanmasıve İşletilmesi,
•    Yemek Pişirme İçin Odun Üretimi Projesi,
•    GüneşEnerjisi İle Yemek Pişirme Metotlarının Geliştirilmesi,
•    Nijer OrmanTeşkilatına Ait Fidanlığın Rehabilitesi,
•    Okul Bahçelerinin veMezarlıkların Ağaçlandırılması,

projeleri ve su konusunda planlanacak WMilli Parkında Su Kuyusu ve Gölet projelerine başlanacaktır.