Gediz Havzası...

09.11.12

Bilindiği üzere, Gediz Havzası’nda kirlenmenin kontrol altına alınması ve kabul edilebilir sınırlar içine çekilebilmesi maksadıyla, "Gediz Havzası Koruma Eylem Planı" Mayıs 2008’de yayınlanmış ve uygulamaya alınmıştır.  Söz konusu Eylem Planı’nın takibi ve koordinasyonu Bakanlığımızca yapılmaktadır.

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı 7 eylemden oluşmaktadır.

Eylem 1. Evsel Atıksuların Kontrolü

Eylem 2. Endüstriyel Atıksuların Kontrolü

Eylem 3. Katı ve Tehlikeli Atık Kontrolü

Eylem 4. Dere Yatağının Temizlenmesi ve Islahı

Eylem 5. Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü

Eylem 6. Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü

Eylem 7.  Nehir Su Kalitesinin İzlenmesi’ dir.

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı’ nda yer alan her bir eylem için son durumun ve gelişmelerin yer aldığı bir internet sayfası Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu internet sayfası ile Gediz Havzası hakkında genel bilgilere, Eylem Planı iş programına, Eylem Planı kapsamında kurumlar arası yapılan yazışmalara, toplantı dokümanlarına ve Eylem Planı kapsamında gerçekleşen tüm güncel gelişmelere ulaşılabilecektir.

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı’nın internet sayfası adresi gediz.ormansu.gov.tr ‘dir.