'Hukuki Meselelerde Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Genel Koordinasyon Toplantısı' 29 ve 30 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

06.12.12

Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği tarafından tertiplenen ve taşra teşkilatı avukatları ile merkez teşkilatı hukukçuları arasında bilgi alışverişi ve kaynaşma ortamı sağlayan “Hukuki Meselelerde Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Genel Koordinasyon Toplantısı” 29 ve 30 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da Bakanlığımız merkez binası 22. kat çok maksatlı toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Bakanlığımız taşra teşkilatında yeni istihdam edilmeye başlanan avukatlara merkez hukukçuları tarafından;

·         Bakanlığımız teşkilat yapısı ve görevleri,

·         Resmi yazışma usul ve esasları,

·         659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk         Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname,

·         Çalışma usul ve esasları,

·         Yetki devri, imza ve işbölümü talimatı,

gibi çeşitli konularda sunumlar yapılarak genel bir değerlendirme yapılmış; ayrıca Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından avcılık mevzuatı uygulamaları, Bilgi ve İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ise elektronik belge yönetim sistemi konularında bilgi verilerek katkı sağlanmıştır.

Merkez ve taşra teşkilatı hukukçuları arasındaki irtibatı ve koordinasyonu artıran toplantı neticesinde Bakanlığımız hukuk hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi temin edilecektir.