Ergene Havzası...

25.12.12

Bilindiği üzere, Ergene Havzası’nda kirliğin önlenmesi maksadıyla, 06.05.2011 tarihinde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi'nde kamuoyuna açıklanan “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" uygulanmaya başlamış olup, söz konusu Eylem Planı’nın takibi ve koordinasyonu Bakanlığımızca yapılmaktadır.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planında, Ergene Nehri’nin;

· Kısa Vade (3 yıl): KOI, İletkenlik ve Renk parametrelerinde

III. Sınıf Su Kalitesine

· Orta Vade (5 yıl): KOI, İletkenlik ve Renk parametrelerinde

II. Sınıf Su Kalitesine

· Uzun Vade (10 yıl): Tüm Parametrelerde

II. Sınıf Su Kalitesine

yükselmesi hedeflenmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planında yukarıda zikredilen hedeflere ulaşabilmek için;

1. Dere yataklarının temizlenmesi,

2. Belediye AAT’lerinin DSİ tarafından inşa edilmesi,

3. Islah Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması,

4. Sanayi için müşterek ileri atıksu arıtma tesislerinin kurulması,

5. Sanayide daha az su, daha az kirletici hammadde kullanımına geçilmesi,

6. Ergene Havzası ağaçlandırılması ve erozyonla mücadele edilmesi,

7. Ergene’de Planlı döneme geçilmesi, 1/25.000’lik planların uygulamaya girmesi,

8. Katı ve tehlikeli atık işleme geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması,

9. Zirai kaynaklı kirlilik kontrol edilmesi,

10. Ergene Nehri’nin gerçek zamanlı sürekli izlenmesi,

11. Sıkı denetim yapılması,

12. Deşarj standartlarınin yeniden düzenlenmesi, renk standartlarının belirlenmesi ve Ergene Nehri’nin tabii rengine getirilmesi,

13. Havzaya Taşkın Erken Uyarı Sisteminin kurulması,

14. Yer altı suyunun kullanımının kontrol altına alınması,

15. Trakya’da baraj ve göletler ile sulama tesislerinin tamamlanması

Konulu eylemler eş zamanlı olarak Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir.

 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nda yer alan her bir eylem için son durumun ve gelişmelerin yer aldığı internet sayfasının adresi ergene.ormansu.gov.tr ‘dir.