İçme Suyu Kaynaklarının Korunması Uluslararası Sempozyumu Gerçekleştirildi

31.1.13

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle "İçme Suyu Kaynaklarının Korunması Uluslararası Sempozyumu" 28-29 Ocak 2013 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmiştir.

Orman ve Su İşleri Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA ve Dünya Bankası Direktör Yardımcısı Sayın Florian Fichtl tarafından açılış konuşmaları yapılmıştır.

Sempozyumda, içme suyu kaynaklarının korunmasına ilişkin Ülkemiz mevzuat ve uygulamaları ile Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika gibi ülkelerin uygulama örnekleri ülke temsilcileri tarafından anlatılarak Ülkemiz uygulamalarına öneriler getirilmiştir.

Yabancı uzmanların ve ilgili paydaşların uygulamalara ilişkin görüş ve önerilerinin alındığı sempozyuma;

 • Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdarelerinin 24 temsilcisi,
 • Üniversitenin ilgili bölümlerinden 5 akademisyen,
 • Orman ve Su işleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK MAM, Türkiye Belediyeler Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Doğal Hayatı Koruma Vakfından 76 temsilci,
 • İspanya, Fransa, Amerika’dan Yabancı Uzmanlar, Dünya Bankasından 7 temsilci

olmak üzere TOPLAM 112 KİŞİ katılım sağlamıştır.

Sempozyumun 1. Gününde;

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Dünya Bankası, (Almanya ve Hollanda ülke uygulamaları)
 • İspanya,
 • Fransa,
 • Amerika gibi ülkelerin uygulama örnekleri

konularında sunumlar yapılmıştır.

Sempozyumun 2. gününde 4 ana başlıkta (Moderatör Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK) oturumlar gerçekleştirilmiştir.

 • İçme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasının planlanması ve planlara entegrasyonun sağlanması (Grup Başkanı Prof. Dr. Feza KARAER)
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 16-20 nci maddelerinin uygulanabilirliği (Grup Başkanı Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ)
 • İçme ve kullanma suyu havzaları için özel hüküm belirleme çalışmaları ve uygulamaları, (Grup Başkanı Prof. Dr. Ülkü YETİŞ)

İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı suyu kaynaklarının korunması sistemi (Grup Başkanı Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ)

Not: Uzmanlar her bir çalışma grubuna katılım sağlayarak

görüşlerini beyan etmişlerdir.

Sempozyumun 2. Gününde öğleden sonra, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI’nın başkanlık ettiği panelde ilgili kurumların üst düzey yöneticilerine çalışma grubu raporlarının sonuçları sunularak değerlendirmeler yapılmıştır.

Sempozyumda öne çıkan hususlar;

 • Bütünleşik su yönetimi yaklaşımının Türkiye’de benimsenmesinin önemli bir gelişme olduğu ve uygulamaların bu çerçevede havza ölçeğinde yürütülmesi gerektiği,
 • İçme suyu kaynaklarının korunmasında koruma ve kullanma dengesinin gözetilerek planlamalarda kaynakların sürdürülebilirliğinin esas alınması gerektiği,
 • İçme suyu havzasında, yerel halk başta olmak üzere ilgili paydaşların koruma planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yapılacak çalışmalara katılımının önem arzettiği,
 • İçme suyu kaynaklarının korunmasında hem yasal hem de kurumsal yapılarda karmaşıklık olduğu, su yönetimi konusunda tek bir yetkili kurumun olması gerektiği,
 • İçme suyu kaynaklarının korunmasına ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin uygulanabilirliğinin zor olduğu ve sorunlar yaşandığı,
 • İçme suyu kaynaklarının korunması için bilimsel çalışmalara dayanan bir sisteminin oluşturulması gerektiği, koruma alanlarında mesafe konularak uygulama yapılması yerine diğer ülkelerde olduğu gibi kaynak etrafında koruma alanı oluşturularak diğer alanlarda planlamalar yapılması gerektiği,
 • İçme ve kullanma suyu maksatlı kullanılan yüzeysel ve yeraltı sularının etkin yönetiminin sağlanması için çerçeve niteliğinde bir mevzuat düzenlemesi ihtiyacının olduğu,

İfade edilmiştir.

Sempozyum sunumları için tıklayınız...