Gelişmekte Olan Ülkeler Su İçin Birleşiyor...

28.2.13

·                    GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER SU İÇİN BİRLEŞİYOR

·                    GELİŞMEKTE OLAN 8 ÜLKE TÜRKİYE’NİN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE, SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE GİDECEK

Türkiye ile birlikte Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan’ın dahil olduğu Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D-8) organizasyonu, suyun sürdürülebilir yönetimi için ortak çalışma kararı aldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), yürütülecek çalışmalar için koordinatör kuruluş olarak belirlendi.

Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D-8) Su İşbirliği Toplantısı, Türkiye Su Enstitüsü’nün ev sahipliğinde, İstanbul’da yapıldı. Bu toplantı ile D-8 ülkeleri su konusunda ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Atıksu Tekrar Kullanılacak

D-8 Su İşbirliği Toplantısı’nda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ilgili genel müdürlüklerinin başkanlığında üç ayrı teknik toplantı düzenlendi. İlk teknik toplantıda sulama, su ve enerji, taşkınlar, içme suyu temini ve arıtılması gibi konular masaya yatırıldı. D-8 üye ülkeleri arasında atıksuyun yeniden kullanımı konusunda ortak standartlar belirlenmesi, modern sulama ve drenaj teknolojileri için işbirliği yapılması, su kullanımı üzerine eğitim programları ve kısa süreli teknik geziler düzenlenmesi, karşılıklı bilimsel yayın, bilgi ve metodoloji değişimi gibi öneriler getirildi.

Teknik toplantıların ikincisinde, havza yönetimi konusu masaya yatırıldı. Üye ülkeler arasında su kaynakları yönetiminde bilgi ve en iyi uygulamaların karşılıklı paylaşımı için bir işbirliği programının oluşturulması, karşılıklı deneyim alışverişi için eşleştirme programları düzenlenmesi, ortak projeler geliştirilmesi için ülkeler arası protokollerin imzalanması önerileri getirildi. İşbirliği için siyasi iradenin yanı sıra ekonominin de bir itici güç olduğunun altı çizildi ve ticari paydaşların sürece katılımının önemi vurgulandı.

Teknik toplantıların sonuncusunda meteoroloji çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda, üye ülkeler arasında kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, gözlem sistemleri, tahmin modelleri, mevcut kalibrasyon tesislerinin ortak kullanımı gibi teknik işbirliği alanlarının belirlenmesi, araştırma faaliyetleri için özel sektör katılımı ve bir yönlendirme komitesi oluşturularak yıllık toplantılar düzenlenmesi önerileri getirildi ve bu amaçları gerçekleştirmek için bir platform ve görev gücü oluşturulması önerildi.

Her Ülke SWOT Analizi Yapacak

Söz konusu önerileri değerlendirmek üzere 29 Eylül-3 Ekim 2013 tarihleri arasında Mardin’de yapılacak 1. Dünya Sulama Forumu’nda bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu toplantıda her üye ülke, su konusundaki güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri analiz eden (SWOT analizi) bir rapor sunacak, böylece üye ülkeler arasındaki işbirliği imkanları daha detaylı olarak değerlendirilecek.

Toplantı neticesinde bir sonraki D-8 Su İşbirliği Toplantısı’nın 2014 yılında İran’da düzenlenmesi kararlaştırıldı. İşbirliği oluşturmada siyasi iradenin önemi nedeniyle, bu toplantıya D-8 üye ülkelerinin su ile ilgili Bakanlarının katılımının sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.

D-8 üye ülkeleri arasında su konusunda işbirliği için koordinasyon sağlamadan sorumlu kurum olarak Türkiye Su Enstitüsü seçildi. Enstitünün web sitesinde bu amaçla online bir platform oluşturulmasına karar verildi.