BİKOP Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi...

05.3.13

Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti Ve Madde Veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Proje (BİKOP) Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi;

Bakanlığımızın sahibi olduğu ve TÜBİTAK MAM’ın yürütücüsü olduğu “Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Proje (BİKOP)” açılış toplantısı 28.02.2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Gün boyu süren toplantıya çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile üniversitelerden toplam 73 kişi katılım sağlamıştır.

Toplantı, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI’nın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Sayın Kınacı’nın Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri ve projenin önemini vurguladığı konuşmasını takiben TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Vekili Sayın Dr. Suat GENÇ ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Nevzat BİRİŞİK tarafından proje hakkında birer konuşma yapılmıştır. Daha sonra, TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü’nden proje yürütücüsü Dr. Oltan CANLI tarafından proje hakkında detaylı bir sunum yapılmıştır. Sunum sonrası katılımcıların soruları alınmış ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantının öğleden sonraki kısmı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi Yönetimi Daire Başkanı Dr. Yakup KARAASLAN’ın projenin dayanaklarını ve amaçlarını anlatan sunumu ile başlamıştır. Ardından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı’ndan Şube Müdürü Hasan Yılmaz DURSUN’un sunumu ile Türkiye’de bitki koruma ürünlerinin üretimi, ruhsatlandırılması, satışı ve kullanımına ilişkin düzenlemeler hakkında katılımcılara bilgi vermiştir.

Sunumların tamamlanmasının ardından, katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunulması ve projenin uygulanmasına ilişkin önerilerin değerlendirilmesi maksadıyla pilot havzalar için çalışma grupları oluşturulmuş ve çalışma grubu toplantılarının ardından toplantı sonlandırılmıştır.

Katılımcı kurumlar:

1.       Orman ve Su İşleri Bakanlığı

2.       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve İl Müdürlükleri

3.       TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü

4.       DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri

5.       Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

6.       Adıyaman Üniversitesi

7.       Ankara Üniversitesi

8.       Cihan Haber Ajansı

9.       Anadolu Ajansı