3. AKDENİZ ORMAN HAFTASI'NA KATILIM...

02.4.13

Cezayir’de yapılan Üçüncü Akdeniz Orman Haftası programına Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman başkanlığında 22 kişilik bir heyetle katılım sağlandı.


Cezayir’de yapılan Üçüncü Akdeniz Orman Haftası programına Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman başkanlığında 22 kişilik bir heyetle katılım sağlandı.

Türkiye heyetinde; TC Cezayir Büyükelçisi Adnan Keçeci, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ÇEM, OGM, DSİ, MGM Genel Müdürlüklerinden temsilciler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi, UNDP Türkiye Ülke Ofisi, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve Çankırı Karatekin Orman Fakültesi’nden iki, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi’nden bir öğretim üyesi yer aldı.

Heyet üyelerince ‘Üçüncü Akdeniz Orman Haftası’ programı kapsamında; çeşitli oturumlarda ülkemizde yürütülen projeler ve konuyla ilgili çalışmalar aktarıldı, poster sunumlarına ek olarak, yan oturumlara katılım sağlandı.

Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman 21 Mart 2013 tarihinde yapılan ‘Üst Seviye Toplantı’da bir konuşma yaptı. Akman konuşmasında, Akdeniz bölgesinin ormancılık açısından belirgin özelliklerinden ve sorunlarından bahsederek, çözüm için Türkiye’nin ormancılık alanında uluslararası işbirliğine verdiği önemin altını çizdi. Ormancılıkla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde Türk ormancıların oynadığı etkin role de değinen Nurettin Akman, Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Onuncu Oturumu'nun 8-19 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenleneceğini hatırlattı ve 8-9 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bakanlar Toplantısı için Türkiye’nin davetini yineledi.

17-21 Mart tarihleri arasında yapılan oturum ve toplantılar sonucunda ‘Akdeniz Ormancılığı Stratejik Çerçevesi’ ve ‘Tlemcen Deklerasyonu’ kabul edildi, dördüncü Akdeniz Orman Haftasının 2015 yılında Barselona’da yapılması kararlaştırıldı.

Toplantılarda, sonuçta kabul edilen belgelerin de özü olarak, Akdeniz havzasında yüzyıllardır insanların ormanlar ve ağaçlarla iç içe yaşadığının altı çizilerek, ormanların aşırı kullanımı nedeniyle arazinin tahribatı, su kıtlığı ve kuraklıkların yıpranmayı hızlandırışı gibi sorunların üstesinden gelme konusunda işbirliğinin zaruri olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Akdeniz bölgesinin en önemli sorunlarından biri olan orman yangınları ile mücadelede bölge ülkeleri ile işbirliği, tabiatı tahrip etmeden yangına müdahale, yangına dayanıklı doğal türlerin korunup geliştirilmesi, bölgeye has genetik kaynakların uluslararası işbirliği ile korunması ve geliştirilmesi için ortak projeler yürütülmesi, tahrip edilmiş ekosistemlerin rehabilite edilmesi, tarihi bölgelerdeki özel dokunun korunması, kırsal nüfus ile orman alanı arasındaki ilişki ve kırsal kalkınma alanında ormancılığın sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu.

Akdeniz Orman Haftası programına Türkiye olarak, Bakan Yardımcısı düzeyinde ve geniş bir heyetle katılım sağlanması Cezayirli yetkililerce büyük bir memnuniyetle karşılandı.