Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

09.4.13

Sayın Bakanımız Prof.Dr.Veysel EROĞLU tarafından 6 Mayıs 2011 tarihinde Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde kamuoyuna duyurulan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesinin 2’nci yıl dönümünden önce değerlendirme toplantısı, Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Edirne Valiliği, Kırklareli Valiliği, İl Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları’ndan yetkililer ile OSB ve Islah OSB temsilcilerinin katılımları ile Tekirdağ ili, Çorlu ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış sunumu Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından yapılmış olup; Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yer alan 15 eylem ile ilgili son iki yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Bakanlığımız tarafından titizlik ile koordine edilerek yürütülmekte olan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında özellikle sorun yaşanılan eylemler hakkında Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI bilgi verilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bahsi geçen sorunlardan özellikle bazı belediyelerin kanalizasyon ve kolektör hatlarının projelendirilmesi ve yapımı aşamalarında geç kalmaları nedeniyle sürecin sekteye uğrayabileceği vurgulanmıştır. Kanalizasyon şebekesi ve kolektör hattı yapım işlerinin hızlandırılması için belediyelerin şehirlerini bölerek ve farklı firmalarla çalışmaları ve finansman temininde her şeyin devletten beklenilmemesi gerektiği Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından ifade edilmiştir.

Tekirdağ Valisi Sayın Ali YERLİKAYA tarafından yapılan konuşmada ise, Islah OSB’lerin kurularak havzadaki dağınık ve çarpık haldeki sanayi tesislerinin düzen içerisinde çalışmalarının sağlanması ve bu konu ile alakalı yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında OSB’ler ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nın onaylarının alınması gerektiği Tekirdağ Valisi Sayın Ali YERLİKAYA tarafından ifade edilmiştir. Önümüzdeki iki buçuk ay içerisinde Islah OSB’lerin OSB konumuna geçeceği ve bu süreçte firmaların özellikle ÇED ve ruhsat eksikliklerini gidermelerinin önem arz ettiği Vali Ali YERLİKAYA tarafından belirtilmiştir.

Tekirdağ Valisi Ali YERLİKAYA’dan sonra, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK tarafından, Marmara Denizi’ne Derin Deniz Deşarjı konulu bir sunum yapılmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü’nden Atıksu Dairesi Başkanı M.Erta TAŞKINSOY tarafından Belediye Atıksu Arıtma Tesisleri ve Atıksu Kolektörleri ile ilgili bir sunum, DSİ 11. Bölge Müdürü Yunus ALGIN tarafından Ergene Havzası Yer Altı Suyu Eylem Planı ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Zeki TERZİOĞLU tarafından Katı Atık ve Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisleri ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Toplantı soru-cevap ve genel değerlendirme ile sona ermiştir.

Toplantıdan sonra katılımcılar tarafından Çorlu Deri OSB’yi ziyaret edilmiş olup, buradaki Atıksu Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulunularak yetkilerden bilgi almışlardır.