“Kurak-Yarıkurak Alan Eğitimi” Konulu Hizmetiçi Eğitim Programı Konya'da Tamamlandı.

03.5.13


Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü Erozyon Kontrolü Dairesi’nin düzenlediği ve 24 Nisan 2013 tarihinde Konya İli’nde başlayan “Kurak ve Yarıkurak  Alan Eğitimi” 27 Nisan 2013 tarihinde sona erdi. 


Hizmet içi eğitim programının son gününde konuşma yapan Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şeker, ÇEM’in politika, strateji ve model proje üreten Genel Müdürlük olduğunu ifade etti.

ÇEM ve OGM’nin birlikte yapacağı işler olduğuna değinen Genel Müdür Yardımcısı Şeker, “Hiçbir şeye hayır demeyin, olabilirliğini ve maliyetini ortaya koyun. Bu fon olur ise biz bu işi yaparız deyin” söyleminde bulundu. Karşılaşılan problemlerin bir hiyerarşi içinde çözülmesi gerektiğini ifade eden Şeker, ÇEM ve OGM ‘nin ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğunu söyleyerek, gerçekleştirilen seminerin ülkemiz ve katılımcılar için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kurak ve Yarıkurak Alan Eğitimi konulu hizmet içi eğitim programında kapanış konuşması yapan ÇEM Genel Müdürü Hanifi Avcı, eğitimlerin çok önceden planlanması gerektiğini ve düzenlenen bu eğitimlerin personelin düşünmesi için fırsat olduğunu ifade etti.

Ormancılık ve orman ekonomisi konularına değinen Avcı, eski bakış açılarının değiştirilmesi gerektiğine, ormancılıkta ekonomikliğinde göz önüne alınması gerektiğine ancak ekonomiklik deyince akla sadece parasal değerlerin değil, ormanların insanlara verdiği hazzında paha biçilmez bir değere sahip olduğuna değindi.

Kurak ve yarıkurak alanlara ilişkin arazi ve ormancılık politikalarının olması ve ormanların nasıl işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı sorularına cevap aranması gerektiğini ifade eden Genel Müdür Avcı, kurak ve yarıkurak iklim özelliklerinin her bölgede farklı özellikler gösterdiğine, her bölgenin de kendine has deneyimleri olduğuna, bunların iyi gözlenip, raporlanarak, politikaların bu doğrultuda oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Kurak ve yarıkurak alanlara ait ortalama verileri dikkate alarak yapılacak uygulamaların hatalı sonuçlar vereceğini ifade eden Genel Müdür sözlerine şöyle devam etti; “Bu bölgelere ilişkin ekstrem değerlerin göz önünde tutularak çalışmaların, bu değerlere göre yürütülmesi önemlidir. Türkiye’nin hedefi dünyaya örnek olmaktır. Az gelişmiş ülkeler Türkiye’den destek bekliyor ve altyapımızın da ona göre kurulması gerekiyor. Kırsal nüfus stratejik bir nüfus yapısına sahip ve buradaki nüfusun yaşatılması çok önemli.” 

Türkiye’nin potansiyel odun dışı ürünlerinin ekonomik değerine de vurgu yapan Genel Müdür Hanifi Avcı, Hollanda örneğini ele aldı. Çözümsüz hiçbir konu olmayacağını, ancak çözüm aranırken kurumsal altyapının varlığının bu çözümü bulmada kolaylık sağlayacağını ifade etti. 

Son olarak 2012 yılında başarı ile tamamlanan Milli Ağaçlandırma Eylem Planı’nın devamı niteliğinde olan Erozyonla Mücadele, Yukarı Havza Sel Kontrolü ve Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma eylem planlarının ulusal medyayla paylaşıldığını ifade eden ÇEM Genel Müdürü Hanifi Avcı, eylem planlarının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.