Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından İlk ve Orta Okullarda Su Tasarrufu Eğitimleri Verildi...

13.6.13

İlk olarak Metin Emiroğlu İlkokulu ziyaret edildi.

 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü arasında; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerle çeşitli etkinlikler ve eğitimler yaparak, öğrencilerde Ülkemiz su kaynaklarının korunması, suyun kalite ve miktar açısından iyileştirilmesi, su tasarrufu, taşkın ve kuraklık ile mücadele, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi Genel Müdürlüğümüz’ün faaliyet alanına giren konularda farkındalık yaratmak su tasarrufu yapmayı, suyun daha etkin korunması gerekliliğini öğrenmeleri ve bu bilgilerin eyleme dönüşmesi, alışkanlık haline getirerek bilinçli su tüketicisi olmalarını sağlamak amacıyla 31.12.2012 tarihli bir protokol imzalanmıştır.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz Yönetim Hizmetleri Başkanlığı, Eğitim, Tanıtım ve Koordinasyon Şube Müdürü Doç. Dr. Özlem Sıla OLĞUN tarafından dört ortaokulda su tasarrufu konusunda eğitim verilmiştir. Sırası ile Metin Emiroğlu İlkokulu, Emniyetçiler İlkokulu, Arjantin İlkokulu, ve Ahmet Barındırır İlköğretim okulları ziyaret edilerek 6. sınıf öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verilmiştir.

Eğitim boyunca su kavramının tanımı, suyun canlılar için önemi, Dünya’da ve Türkiye’deki suyun durumu, evde su tasarrufu yöntemleri, sanayide ve tarımda su tasarrufunun yolları ve barajların su tasarrufundaki önemi gibi konular vurgulanmıştır. Öğrencilerin ilgisi ve motivasyonunu artırmak amacıyla düz anlatım, grup çalışması ve soru-cevap ve tartışma gibi farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Eğitimlerin sonunda öğrencilerden kısaca su ile ilgili düşüncelerinin yazılması istenmiş ve yazılanlar daha sonra sınıftaki diğer öğrencilere okunarak paylaşılmıştır. Su tasarrufunun evde anne baba ve kardeşleri ile hep birlikte yapılabileceği düşüncesi vurgulanarak eğitimin sonunda dağıtılan özet bilgilerin öğrencilerin velileri ile paylaşılması istenmiştir. Altıncı sınıf öğrencilerine verilen eğitimler öğrenciler tarafından büyük bir dikkatle dinlenilmiş ve katılım sağlanmıştır.

Su Tasarrufu ile ilgili öğrencilerin düşünceleri.

 

Su Tasarru Eğitimlerinin ikincisi yaklaşık 40 öğrenci ile Emniyetçiler İlkokulunda Gerçekleştirildi

 

Su Tasarru Eğitimlerinin üçüncüsü yaklaşık 45 öğrenci ile Arjantin İlkokulunda yapıldı.

 

Dördüncü ve sonuncu eğitim Ahmet Barındırır İlköğretim Okulunda okulun bütün altıncı sınıf öğrencilerine konferans salonunda verildi.