Batı Karadeniz Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Kastamonu'da Gerçekleştirildi

26.12.13

Tebliğ kapsamında, Batı Karadeniz Havzası Havza Yönetim Heyeti toplantısı 16 Aralık 2013 tarihinde Kastamonu Üniversitesi 3 Mart Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kastamonu Valisi Sn. Erdoğan BEKTAŞ Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Cumali KINACI, DSİ 23. Bölge Müdürü Sn. Mehmet Recep ÇITIR, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü Sn. Saliha DEĞİRMENCİOĞLU ve Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer alan ilgili diğer kurum/kuruluş il müdürleri ile temsilcileri de dahil olmak üzere geniş bir katılım sağlandı.

Sn. Mehmet Recep ÇITIR tarafından yapılan açılış konuşmasında, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü ile ilgili olarak mevcut illerin durumu, su potansiyeli gibi genel bilgiler verilerek, Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen tarım, enerji, içme ve kullanma suları ile taşkın faaliyetleri alanlarındaki çalışmalara değinildi.

Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından yapılan açılış konuşmasında, ülkemiz su kaynaklarının havza bazında yönetilmesi için yapılan çalışmalara değinildi. Bu konuşmada, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu ve çalışmalarına değinilerek, mevcut çalışmaların sürdürülmesi için Su Kanunu ile ilgili yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Ayrıca Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun teşkil edildiği ve çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Su tahsisi ile ilgili çalışmaların da sürdüğü, Havza Yönetim Heyetlerinin de sektörel su tahsisinde önemli bir yeri olacağı belirtildi. Taşkın Yönetim Planları ile ilgili çalışmaların da önemine dikkat çekerek, Türkiye’de ilk olarak Batı Karadeniz Havzası için bu planın yapıldığı, ayrıca ülkemiz için Kurak Dönem Su Planları’nın da hazırlanmakta olduğu ifade edildi.

Kastamonu Valisi Sn. Erdoğan BEKTAŞ tarafından yapılan açılış konuşmasında, su arzının özellikle sıkıntı yaratan bir husus olduğuna değinilerek, Batı Karadeniz Havzası’nda da benzer sorunların görülebildiği belirtildi. Havza Yönetim Heyetinin bu noktada ihtiyaç ve imkanları paydaşlarla değerlendirmek açısından bir fırsat sağladığı vurgulandı.

Açılış konuşmalarının ardından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü Sn. Saliha DEĞİRMENCİOĞLU "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e ilişkin bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin yayınlanma amacı ile havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Sayın DEĞİRMENCİOĞLU konuşmalarında; havza bazında yapılan çalışmalar hakkında genel bir bilgilendirme yaparak, Havza Koruma Eylem Planlarının ve Nehir Havza Yönetim Planlarının amacı, kapsamı ve faydalarını belirtti, söz konusu Tebliğ ile kurulması gereken Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının önemini vurguladı. Ayrıca, Tebliğ revizyonu ile ilgili olarak paydaşlardan görüş ve önerilerin beklendiğine, havza bazında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve sonuçlanması için halkın katılımının sağlanmasının önemine değindi.

Sunum sonrası gerçekleştirilen panelde, Havza Yönetim Heyeti toplantısına katılım gösteren paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri Kastamonu Valisi Sn. Erdoğan BEKTAŞ, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI, DSİ 23. Bölge Müdürü Sn. Mehmet Recep ÇITIR ve Havza Planlama Şube Müdürü Sn. Saliha DEĞİRMENCİOĞLU’na çeşitli hususlarda görüş ve sorularını yöneltti.

Toplantı sonucunda katılımcılar tarafından;
  • Havza Yönetim Heyetleri’nde dikey değil yatay örgütlenmenin önem kazanması gerektiği,
  • Su tahsisleri için söz sahibi olan farklı kurumların bulunduğu ve bu durumun netleştirilmesi gerektiği,
  • Merkezi yönetimin öncelik sahibi olduğu, yatay örgütlenme içinde havza ile ilgili yapılan tespitlerin Ankara'ya yansıtılacağı,
  • Üst heyet üyelerinde değişiklik yapılması haline dair esasların da Tebliğ revize edilirken belirtilmesinin uygun olacağı,
  • Üst heyetin temsil kabiliyetinin olması için her kesimin kendi benimsediği temsilciyi belirlemesinin uygun olacağı,
  • Havzada akredite laboratuvar kurulması ile ilgili çalışmaların yapılabileceği, bu hususta AB destekli projelerin uygulanabileceği,
Tespit ve taleplerinde bulunuldu.

Toplantının son bölümünde, Havza Yönetim Heyeti Üst Kurulu’nun belirlenmesi için katılımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile görüşmeler yapıldı ve oylama gerçekleştirildi. Havza Yönetim Heyeti ve Üst Heyet oluşturularak Koordinatör Vali olan Kastamonu Valisi Sn. Erdoğan BEKTAŞ tarafından yapılan kapanış konuşması ile toplantıya son verildi.