Havza Yönetim Heyetleri Teşekkül Ediliyor

26.12.13

Bakanlığımızca ülkemiz su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak maksadıyla havza bazında yönetim esas alınmaktadır. Bu çerçevede, havza bazında kirliliğin önlenmesi, su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar titizlikle yürütülmekte; havza bazında etüt ve planlamalar yapılmakta, alınması gereken tedbirler ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlenmekte ve uygulamaların takibi gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamaların üst düzeyde gerçekleştirilmesi için 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Kurul’un 23 Mayıs 2012 tarihli ilk toplantısında “Devam eden Havza Koruma Eylem Planlarının proje gelişmelerini ve tamamlanan Havza Koruma Eylem Planlarının gerçekleşme durumlarını takip etmek maksadıyla merkezde bir Yönlendirme Komitesi ve her bir havza için ayrı bir Havza Komitesi oluşturulmasına, Havza Komitelerine Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenecek Valilerin başkanlık etmesine” dair karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe göre, yüzeysel sular ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla kalite ve miktar açısından korunması ve planlanmasına yönelik havza yönetim planlarının hazırlanması veya hazırlatılması, uygulanması, uygulamaların takibi ve değerlendirmesini yapmak amacıyla her bir havza için bu çalışmalara destek verecek Havza Yönetim Heyetleri oluşturulmaktadır. Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak 20 Ağustos 2013 tarihinde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU başkanlığında 25 Koordinatör Valinin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Koordinatör Valilerin Havza Yönetim Heyetleri ile ilgili görüşlerine başvurularak değerlendirmeleri alınmıştır.


Ülkemizde bulunan 25 havzada düzenlenmesi planlanan bilgilendirme toplantılarının ilki; Gediz Havzası için Manisa’da 25 Eylül 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sn. Prof. Dr. Lütfi AKCA, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU, Manisa Valisi Sn. Abdurrahman SAVAŞ, Manisa Belediye Başkanı Sn. Cengiz ERGÜN, DSİ 2. Bölge Müdürü Sn. Recep ÖZBAL ve Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer alan ilgili diğer kurum/kuruluş il müdürleri ile temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Sayın Müsteşarımız konuşmasında, Tebliğ kapsamında her havzada koordinatör Valilikler başkanlığında ilgili tüm kurumların taşra teşkilatlarından temsilcilerin katılacağı havzadaki gelişmeleri değerlendirme amaçlı toplantılar yapılacağını, bu toplantılarda çözülemeyen sorunların rapor halinde Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’na iletileceğini, böylece sorunların en üst düzeyde çözümünün sağlanacağını ifade etmiştir.

Açılış konuşmaları sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Planlaması Daire Başkanı Nermin ÇİÇEK Gediz Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında havzanın son durumunu anlatan bir sunum yapmıştır.

Toplantı sonucunda :
 • Gediz Nehri yan kollarında planlanan 45 projenin tamamlandığı, Gediz Nehri ana kolunu ıslah çalışmalarının devam ettiği, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce belirlenen 18 nokta dahil olmak üzere toplam 53 noktada 49 parametre için 3 ayda bir izleme çalışmalarının yapıldığı, havzadaki 100.000 ha alanda sulama rehabilitasyonuna başlanacağı, 1000 günde 1000 gölet projesi kapsamında havzada 72 göletin yapıldığı, İzmir Kuş Cenneti’ ne su akışı sağlandığı,
 • Katı atıklar için her 50 km. de bir transfer istasyonu yapılarak taşıma maliyetinin ekonomik seviyede tutulabileceği,
 • İlçelerde de denetim elemanları bulundurulmasının işleri kolaylaştıracağı, denetlemelerde yardımcı olmak üzere Belediyelerin Çevre Zabıtası Birimi kurabileceği,
 • Hiçbir çevresel altyapısı olmayan tesislerin denetlenemediği,
 • Katı ve Tehlikeli Atık Depolama ve Bertaraf Tesisleri için yer tespiti çalışmalarının çok zaman aldığı, bu süreci kolaylaştırıcı önlemler alınması gerektiği,
 • Kentleşmenin ovalar yerine dağ yamaçlarına yapılmasının teşvik edilmesi gerektiği,
Tespit ve taleplerinde bulunulmuştur.

9 Ekim 2013 tarihinde Akarçay Havzası için Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Havza Yönetim Heyeti Toplantısına, Afyon Valisi Sn. İrfan BALKANLIOĞLU, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI, DSİ 18. Bölge Müdürü Sn. Murat ACU ve Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer alan ilgili diğer kurum/kuruluş il müdürleri ile temsilcileri iştirak etmiştir. Toplantıda, Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin çıkarılış amacı ve havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirmeler yapmıştır.

Gerçekleştirilen toplantı sonucu bütün katılımcılar, Tebliğ ve Havza Yönetim Heyetleri’nin kurulması ile ilgili olarak olumlu görüş bildirmiştir.Konya Kapalı Havzası için Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Konya’da 21 Ekim 2013 tarihinde, Konya Valisi Sn. Muammer EROL, Karaman Valisi Sn. Murat KOCA, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tahir AKYÜREK, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI, DSİ 4. Bölge Müdürü Sn. Mustafa UZUN, DSİ 5. Bölge Müdürü Sn. Hacı AKSAL ve Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer almakta olan ilgili diğer kurum/kuruluş temsilcileri iştirakiyle gerçekleştirilmiştir. Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI açılış konuşmalarında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi vererek, su kaynaklarının havza bazında yönetiminin önemini vurgulamıştır. Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK, Hava Yönetim Heyeti ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek, Havza Yönetim Heyetlerinin görevleri hakkında bilgi vermiştir.

Toplantı sonucunda katılımcılar tarafından Havza Yönetim Heyeti üyelerine Ziraat Odası temsilcisinin eklenmesi talebinde bulunulmuştur.
Kızılırmak Havzası için Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Samsun’da 31 Ekim 2013 tarihinde, Samsun Valisi Sn. Hüseyin AKSOY, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Ali KARATEKELİ, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU, DSİ 7. Bölge Müdürü Sn. Mevlüt PEHLİVAN, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Emin KARAMAN, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yusuf Ziya YILMAZ ve Samsun ilinde yer alan ilgili kurum ve kuruluşların iştirakiyle gerçekleştirilmiştir. Tebliğ sonrası kurulması için çalışmaların başladığı Havza Yönetim Heyetleri ile ilgili bilgilendirme sunumu Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kızılırmak Havza Yönetim Heyeti Toplantısı katılımcıları;
 • Kızılırmak Havzası’nın büyüklüğünden dolayı havzanın ikiye bölünerek 2 ayrı Koordinatör Valilik tarafından heyetlerin yönetilmesi,
 • Heyet çalışmalarında bütün illerin aynı sorumluluğu alması gerektiği,
 • İllerin kendi içinde çalışma grupları oluşturması,
 • Havza Yönetim Heyetlerinin tüzel kişilik olması,
 • Havzanın korunması ve kirlenmesinin önlenmesine yönelik toplumsal bilincin arttırılması, bu kapsamda halkın bilinçlendirilmesi ve eğitim konusunun özel gündem olarak ele alınması, okullarda öğrencilere, köylerde imamlar aracılığıyla çevre kirliliği konusunda bilinç oluşturma çalışmalarının yapılması gerektiği,
Hususlarında görüş bildirmiş ve taleplerde bulunmuştur.

Asi Havzası Havza Yönetim Heyeti ilk toplantısı 5 Aralık 2013 tarihinde Hatay’da yapılmış olup, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU, Hatay Valisi Sn. Celalettin LEKESİZ, DSİ 6. Bölge Müdürü Sn. Celal DAŞ ve Asi Havza sınırları içerisinde yer alan Gaziantep ve Kilis illerinden DSİ Bölge ve Şube Müdürleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Bölge-İl-Şube temsilcileri, belediyeler, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlamıştır. Toplantıda, Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK tarafından Havza Koruma Eylem Planları (HKEP) kapsamında planlanan eylemleri sonuçlandırmak amacıyla kurumlarımıza düşen görevlerin, kurumlar arası işbirliğinin ve Havza Yönetim Heyetlerinin faaliyetlerinin neler olacağına dair bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonucunda;
 • Havza Yönetimi konusunda üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan uzmanların daha erken bilgilendirilmesi maksadıyla toplantı içeriği, tarihi ve yeri 15 gün önceden bildirilmesi
 • Üst heyette Havzadaki Rektörlerin mutlaka yer alması
 • Türkiye’deki tüm Üniversitelerde Havza Yönetimi ile ilgili yetişmiş akademisyenlerin listesinin çıkarılması
 • Heyetin faaliyetleri sırasında oluşturacağı çalışma gruplarına konu ile ilgili doktora öğrencileri ve akademisyenlerin dahil edilmesi,
 • Havza Yönetim Heyeti sekretaryasının, heyetin faaliyetlerini (çalışma raporları, toplantı tutanakları vs.) halka duyurmak ve böylece duyarlılık sağlamak amacıyla havzaya özel bir web sayfası oluşturulması
 • HKEP kapsamında bulunan eylemlere ilişkin heyet bir eksiklik tespit ederse, ilgili eyleme yönelik proje yapılması
 • Her Havzaya özel Logo oluşturulması
 • Üst heyet üye sayısı üst sınırının yükseltilmesi
taleplerinde bulunulmuştur.


Antalya Havzası için Bilgilendirme Toplantısı 29 Kasım 2013 tarihinde Antalya İlinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Antalya Valisi Sn. Sebahattin ÖZTÜRK, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI, DSİ 13. Bölge Müdürü Sn. Turkay ÖZTÜRK, Orman ve Su İşleri 6. Bölge Müdürü Adnan YILMAZTÜRK, Antalya Orman Bölge Müdürü Ali GÖKÇÖL ve Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer alan ilgili diğer kurum/kuruluş il müdürleri ile temsilcileri katılım sağlamıştır. Açılış konuşmaları sonrası Havza Yönetim Heyetleri ve faaliyet alanları ile ilgili bilgilendirme sunumu Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK tarafından gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya katılım sağlayan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri;
 • Eğirdir Gölüne ilişkin özel hüküm çalışmasında çok sıkı koruma tedbirlerinin getirilmemesi, sosyal ve ekonomik boyutların göz önüne alınması ve paydaş görüşlerinin dikkate alınması,
 • Antalya Havzasına özgü belirlenecek çözüm önerileri için finansal desteğe ihtiyaç duyulacağından Heyet kapsamında bu konunun da değerlendirilmesi ve çözümlenmesi,
Taleplerinde bulunmuştur.Gerçekleştirilen toplantılarda, katılım gösteren paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri Havza Yönetim Heyetlerinin çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak Tebliğin revize edilmesine yönelik görüş ve öneriler dile getirmiş, ayrıca havzada yaşanan çeşitli hususlarda görüş ve sorunlarını iletmişlerdir.

Düzenlenen toplantılarda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili bir sunum gerçekleştirilerek Tebliğin çıkarılış amacı ve havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Su kaynaklarının havza bazında yönetilmesi konusunda söz konusu Tebliğ ile kurulması hükme bağlanan Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının önemi vurgulanmaktadır.

Havza bazında su kaynaklarının korunmasına yönelik hazırlanan planların uygulanması ve takibini yapmak üzere söz konusu heyetlerin oluşturularak hayata geçirilmesi ve oluşturulan heyetlerin aktif bir şekilde çalışması için, bundan sonraki dönemde de Havza Yönetim Heyeti Toplantıları belirli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirilecektir.