KAMAG Çevresel Hedefler Uygulama Projesi İmzalandı...

27.12.13

TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamında yer alan, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)’nin konsorsiyumunda, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortaklığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin işbirliğiyle yürütülecek olan ve müşteri kurum sıfatını Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün taşıdığı “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Kalite Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi” İmza Töreni ve Açılış Toplantısı 23 Aralık 2013 tarihinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Söz konusu Açılış Toplantısına, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Su Kalitesi Yönetimi Daire Başkanı ile projede görev alan personelin yanı sıra Isparta Vali Yardımcısı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü, DSİ 18. Bölge Müdürü, Orman 6. Bölge Müdürü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde proje ekibinde yer alan öğretim üyeleri, akademisyenler, yerel ve ulusal basın ile sivil toplum kuruluşları tarafından katılım sağlandı.

Proje İmza Töreni’nde, SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim DİLER’in açılış konuşmasının ardından, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz KAYACAN, Isparta Vali Yardımcısı Tahir DEMİR ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU tarafından yapılan konuşmaları müteakip, Proje Sözleşmesi imza töreni ve plaket töreni gerçekleştirildi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU yaptığı konuşmasında gelişmekte olan ülkelerde temel sıkıntılardan birinin çevre sorunları olduğunu belirterek bir taraftan gelişip kalkınırken bir taraftan da çevreyi korumanın zorluğuna dikkat çekti. Tarafların imzalarıyla hayata geçen bu pilot projenin ortak bir metodoloji belirlenmesine vesile olacağını ve bu metodolojinin geri kalan bütün havzalara uygulanacağını belirten Sn. KADIOĞLU projenin ülkemiz ve havzalar açısından çok önemli faydalar getireceğinin altını çizerek projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Kalite Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi ile ülkemizde ilk defa bir havzada su kalitesinin iyileştirilmesi yönünde çevresel hedefler belirlenerek metodoloji geliştirilecek, geliştirilen metodolojinin diğer havzalara örnek olması sağlanacaktır.