Yeşilırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı...

02.1.14

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Yeşilırmak Havzası için Havza Yönetim Toplantısı 19 Aralık 2013 tarihinde Amasya ilinde gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıya Amasya Valisi Sn. İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI, Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK, DSİ 7. Bölge Müdürü Sn. Mevlüt PEHLİVAN ve Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer alan ilgili diğer kurum/kuruluş il müdürleri ile temsilcileri iştirak etmiştir.

 

DSİ 7. Bölge Müdürü Sn. Mevlüt PEHLİVAN tarafından Yeşilırmak Havzasının genel özellikleri hususunda bir sunum gerçekleştirilmiştir. Havza üzerindeki baskı ve etkiler konusuna değinen Sn. Mevlüt PEHLİVAN bu hususta Su Kalite İzleme çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmalar neticesinde Havza’da yoğun tarımsal, hayvansal, evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklı su kalitesinin düştüğünü tespit ettiklerini belirtmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak kentsel ve endüstriyel atık suların arıtılması ve ilgili kuruluşlar tarafından sıkı denetim yapılması, bu konuyla ilgili yasaların mutlaka işletilmesi, kirlenmeye neden olan arazi kullanımlarının kontrolünün sağlanması, erozyonun önlenmesi, gübrelerin gereğinden fazla kullanılmaması, tavuk çiftliklerinden gelen hayvansal atıklarla ilgili arıtma veya yeniden kullanabilme yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

 

Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Sn. Cumali KINACI tarafından yapılan açılış konuşmasında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kuruluşu, görevleri ve çalışmaları hakkında genel bir bilgilendirme yaparak Havza Yönetim Heyetlerinin amacı ve işlevinden bahsetmiştir. Havza Koruma Eylem Planlarının bu yıl sonu itibariyle tamamlanacağı, Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlanmasına 2014 yılında 4 havza ile başlanacağını vurgulayan Prof. Dr. Sn. Cumali KINACI ülkemizde su kaynaklarında havza bazlı yönetime geçişin önemini belirtmişlerdir. Ayrıca, içme suyu şebekelerindeki su kaybının azaltılmasının büyük önem taşıdığı, Türkiye'de şu anda içme suyu şebekelerindeki su kaybının yüzde 50 mertebesinde olduğu, bunun da kaynaktan çıkan suyun yarısının musluğa gelmeden kaybolduğunu gösterdiğini, şehirlere su taşınması için masraf yapılırken kullanılan suyun yarısının boşa gittiğine dikkat çeken Cumali KINACI, iklim değişikliğinin dünyada konuyla ilgili bilim insanlarının neredeyse yüzde 100'e yakını tarafından kabul edildiğini belirtmiştir.

 

Amasya Valisi Sn. İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN tarafından yapılan açılış konuşmasında, tüm canlılar için suyun önemi, su kaynaklarının korunması için çeşitli kurumlar tarafından çalışmalar yapıldığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından esas alınan havza bazında yönetim anlayışı ile su kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirmesinin sağlanabileceği ve havza yönetim heyetlerinin oluşturulması sürecinden bahsetmiştir. 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK ise “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e ilişkin bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin yayınlanma amacı ile havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirme yapmıştır. Sayın ÇİÇEK konuşmalarında; havza bazında yapılan çalışmalar hakkında genel bir bilgilendirme yaparak, Havza Koruma Eylem Planlarının ve Nehir Havza Yönetim Planlarının amacı, kapsamı ve faydalarını belirtmiş, söz konusu Tebliğ ile kurulması gereken Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca, Tebliğ revizyonu ile ilgili olarak paydaşlardan görüş ve önerilerin beklendiğini, havza bazında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve sonuçlanması için halkın katılımının sağlanmasının önemini vurgulamıştır.

 

Açılış konuşmalarının ardından yapılan oturumda Amasya Valisi Sn. İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI, DSİ 7. Bölge Müdürü Sn. Mevlüt PEHLİVAN ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK’in de katılımlarıyla Soru-Cevap ve Değerlendirme aşaması tamamlanmıştır.  

 

Toplantının son aşamasında Havza Yönetim Heyetinde yer alacak Sivil Toplum Kuruluşlarının, Üniversitelerin ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetimlerinin Temsilcileri seçilmiş ve ardından Havza Yönetim Üst Heyeti’nde yer alacak kurum ve kuruluş temsilcileri oy çokluğuyla oluşturulmuştur.