Gediz Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Manisa’da Gerçekleştirildi…

06.1.14

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Gediz Havzası için Bilgilendirme Toplantısı 25 Aralık 2013 tarihinde Manisa İli’nde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Manisa Vali Yardımcısı Sn. Necmettin YALINALP, İzmir Vali Yardımcısı Sn. Cumhur Güven TAŞBAŞI, DSİ 2. Bölge Müdürü Sn. Recep ÖZBAL, DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Sn. Aslı ERDEMİR SİLAY, Genel Müdürlüğümüz Havza Planlama Şube Müdürü Sn. Saliha DEĞİRMENCİOĞLU ve Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer alan ilgili diğer kurum/kuruluş temsilcileri iştirak etmiştir.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DSİ 2. Bölge Müdürü Recep ÖZBAL, yayınlanan tebliğ gereği havzalardaki eylem planlarının uygulanabilirliğini artırmak ve plan çerçevesinde uygulamaya konan projelerde yaşanan sorunların çözülmesini sağlamak amacıyla havza yönetim heyetlerinin oluşturulduğunu dile getirdi.

 

Toplantıya başkanlık eden Manisa Vali Yardımcısı Necmettin YALINALP ise, kurulan heyet ile birlikte Gediz Eylem Planı’nın yürütülmesi hususunda artık bir idari yapının oluşturulduğunu söyledi. Vali Yardımcısı YALINALP, Gediz Eylem Planı’nın 2008 yılından beri uygulandığının altını çizerek, “2008 yılından bu zamana kadar yaklaşık 13 toplantı yapıldı. Kamuoyunda şunu söyleyebilirler. ‘Bu kadar toplantı oldu Gediz Nehri Hala Kirli, Hala Kirleniyor. Bu toplantıların faydası yok’ gibi görünebilir. Ancak 2008 yılından beri Gediz Nehri için somut adımlar atıldı. Kirlenmenin önüne geçilmesi konusunda gereken yerde yaptırımlar uygulandı. Şimdi Gediz Nehri iyiye doğru gidiyor. Belki bazı uygulamalarda tıkanıklık yaşanmış olabilir. İşte yaşanan bu tıkanıkları yeni oluşturulan yönetim heyeti ile artık çözüme kavuşturacağız’’ diye konuştu. Vali Yardımcısı YALINALP, daha önceki toplantılarda Gediz nehri konusunda sivil toplum örgütlerinin, odaların veya derneklerin söz hakkının olmadığını, ancak oluşturulan yönetim heyeti ile artık her kesimin söz sahibi olabileceğini açıkladı.

Havza Yönetimi Daire Başkanlığı Havza Planlama Şube Müdürü Saliha DEĞİRMENCİOĞLU,  havza koruma eylem planları, nehir havza yönetim planları ve Havza Yönetim Heyetlerinin işleyişi hakkında bilgi verdi. Ayrıca yaptığı açıklamada, oluşturulan yönetim heyetlerinin, planların uygulanması aşamasında yaşanan mevzuat, yetki ve sorumluluk çakışmalarını engelleyeceğini dile getirmiştir.

Konuşmaların ardından Manisa Vali Yardımcısı Sn. Necmettin YALINALP’in başkanlığında 26 kurum ve kuruluştan oluşan Gediz Havza Yönetim Üst Heyeti belirlenmiştir.

DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Sn. Aslı Erdemir SİLAY yaptığı sunumda DSİ’nin Gediz Havzasında taşkın ve rusubat kontrolü, su kalitesi ve su bütçesi konularında gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı.

Aslı Erdemir SİLAY’ın konuşmasının ardından Gediz Nehrinin önemine ilişkin Coşkun ARAL tarafından hazırlanmış olan “Delta’nın Kanatları” belgeselinden bir kesit katılımcılara izletildi.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Sn. Sami AKÇA yaptığı konuşmada denetimin önemini vurgulayarak denetim ve izleme sistemlerinin güçlendirilmesinin gerektiğini dile getirdi.

Manisa Vali Yardımcısı Sayın Necmettin YALINALP toplantıya katılan tüm temsilcilere teşekkür ederek toplantıyı nihayetlendirmiştir.