Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi...

06.1.14

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti’nin oluşturulması maksadıyla 26 Aralık 2013 tarihinde, Samsun İli’nde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Samsun Valisi Sn. Hüseyin AKSOY, Samsun Vali Yardımcısı Sn. Mehmet Ali KARATEKELİ, DSİ 7. Bölge Müdürü Sn. Mevlüt PEHLİVAN, Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi’nden Daire Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK, Tahsisler Şube Müdür Vekili Sn. Selçuk COŞKUN, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları Sn. Gökçen GÖKDERELİ  ve Sn. Altunkaya ÇAVUŞ ile Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer almakta olan diğer kurum/kuruluşlardan yaklaşık 130 kişi iştirak etmiştir.

Toplantı, DSİ 7.Bölge Müdürü Sn. Mevlüt PEHLİVAN’ın Kızılırmak Havzası’nın tanıtımı ile ilgili yapmış olduğu sunum ile başlamıştır.

Yapılan sunumun ardından, Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin çıkarılış amacı ve havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirme yapmıştır. Sayın ÇİÇEK konuşmalarında; Havza Koruma Eylem Planlarının ve Nehir Havza Yönetim Planlarının amacı, kapsamı ve faydalarını belirtmiş, söz konusu Tebliğ ile kurulması hükme bağlanan Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca, havza bazında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve sonuçlanması için kurumlara düşen görevler ve kurumlar arası işbirliğinin önemini belirtmiştir.

Sunumların ardından, Tebliğ gereğince Kızılırmak Havzası için belirlenmiş olan Koordinatör Vali ve aynı zamanda Havza Yönetim Heyeti Başkanı Samsun Valisi Sn. Hüseyin AKSOY başkanlığında Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Üst Heyeti seçilmiştir.

Seçimin ardından Samsun Valisi Sn. Hüseyin AKSOY, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın havza yönetimi çerçevesinde Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalardan birisinin de Kızılırmak Havza yönetimi ile ilgili olduğunu belirterek, kurulacak olan heyet ile Kızılırmak Havzası'ndaki su kaynaklarının korunacağını ve kirlenmesinin önleneceğini vurgulamıştır. Havzada, tarımsal alanlardan kaynaklı kirliliklerin mevcut olduğunu, sanayi tesislerinin hepsinin arıtma tesisinin mevcut olmadığını, katı atık düzenli depolama tesisleri olmayan illerin bulunduğunu söyleyerek Kızılırmak Nehri’nin, 1355 kilometre uzunluğundaki yolu kat ederek Samsun’a ulaştığı süreç içerisinde çeşitli müdahalelere maruz kaldığını, bu çalışmanın temel amacının bölgenin bu tür kirlilik oluşturacak unsurlardan arındırılması ve suyun kirlenmeden kaynağından denize kadar ulaşabilmesini sağlamak olduğunu ortaya koymuştur. Sn. Vali, bu kapsamda,  Kızılırmak havzasında kirliliğin önlenmesi, su kaynaklarının daha sağlıklı bir şekilde korunması gibi birçok amacı öngören bu çalışmanın havza yönetim heyeti olarak önümüzdeki dönemde ilgili kurum-kuruluşlarla birlikte değerlendirileceğini ve bununla ilgili çalışmaların yürütüleceğini belirterek toplantıya katılan tüm temsilcilere teşekkürlerini sunmuş ve yapılan bu çalışmanın Samsun İli ve Kızılırmak Havzasına hayırlı olmasını dilemiştir.