Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazetede Yayımlanmıştır...

14.1.14

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında alabalıkgiller, sazangiller, turna balığı, tatlı su levreği, mersin balığıgiller, yayın balığı ve yılan balığı gibi balık türlerinin doğal çeşitlilik gösterdiği tatlı suların kalitesini korunması ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Yönetmelik için tıklayınız.

 

Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar çerçevesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen su alanlarında haftalık veya aylık olarak su kalitesi ölçümleri yapılacaktır.

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülecek izleme çalışmaları neticesinde kirlilik tespit edilmesi halinde kirlilik kaynakları göz önünde bulundurularak ilgili bakanlıklara gerekli önlemlerin alınması için bildirimde bulunulacaktır ve ilgili kurum ile kuruşlardan oluşan bir komisyon tarafından su kalitesini korumak ve iyileştirmek için izleme ve kirlilik azaltma programları oluşturulacaktır.

 

Yönetmelik uyarınca, en geç 10 yıl içinde belirlenen hedef değerler sağlanacak. Yönetmelik hükümlerine uymayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında mevzuat hükümleri gereğince cezai işlem uygulanacaktır.