Doğu Akdeniz Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, Mersin’de Gerçekleştirildi...

17.1.14

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Doğu Akdeniz Havzası Havza Yönetim Heyeti’nin oluşturulması maksadıyla 7 Ocak 2014 tarihinde, Mersin İl Özel İdaresinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

  

Toplantıya, Mersin Valisi Sn.Hasan Basri GÜZELOĞLU, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sn. Kemalettin Suha AYDIN, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sn. Sabri GÖKMEN, Mersin Vali Yardımcısı Sn. Mehmet Suphi OLCAY, DSİ 6. Bölge Müdür Vekili Sn. Gülsüm GÜNGÖR, Konya Orman Bölge Müdürü Sn. Necati ALIÇ, Mersin Orman Bölge Müdürü Sn. Abit BACA, Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi’nden Daire Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK, Havza Planlama Şube Müdürü Sn. Saliha DEĞİRMENCİOĞLU ve Orman ve Su İşleri Uzmanı Sn. Ersin YILDIRIM ile Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer almakta olan diğer kurum/kuruluş temsilcileri iştirak etmişlerdir.

Toplantı, DSİ 6.Bölge Müdür Vekili Sn. Gülsüm GÜNGÖR’ün Doğu Akdeniz Havzası’nın tanıtımı ile ilgili yapmış olduğu konuşma ile başlamıştır.

 

Yapılan konuşmanın ardından, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU; 2011 yılında kurulan Bakanlığımıza su politikaları oluşturma yetkisi verildiği ve bu kapsamda Bakanlığımız tarafından merkezde Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ve Havza Yönlendirme Kurulunun kurulduğu, havzalarda ise Havza Yönetim Heyetinin kurulması amacıyla bir Tebliğ yayımlandığı belirtilmiştir. Tebliğ kapsamında 25 havzada havza heyetlerin kurulması amacıyla Bakanlık olarak son 3 aydır havzalarda toplantılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Sn. Sedat KADIOĞLU, havza heyetlerinin kurulması ile havzanın sorunlarının havzada çalışan kurum ve kuruluşlarla beraber çözüme kavuşturulacağı havza bazında bir yönetim modelinin oluşturulacağı ve bu sayede havzada su kaynakları üzerindeki baskılarının azalacağını ifade etmiştir.

Doğu Akdeniz Havzasında turizm, tarım, sanayi ve nüfus artışından kaynaklı çok yoğun baskıların olduğunu belirten Sn. Sedat KADIOĞLU, Türkiye’nin taraf olduğu Barselona Sözleşmesi ve İklim Değişikliği 4. değerlendirme raporuna göre iklim değişikliğinin de havzada önemli baskı unsurlarından biri olacağını ifade etmiştir. Su kaynaklarının korunarak sürdürebilir bir kalkınmanın oluşturulması için havzada kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde çalışacağı bir yönetim modeline ihtiyaç olduğu, kurulacak olan heyetin bu yönde gerçekleştirilecek çok önemli bir adım olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca konuşmalarında; her havzada benzer konular olduğunu belirterek, evsel ve endüstriyel atıksuların ve katı atıkların kontrolü, tarımdan kaynaklı kirliliğin azaltılması, ağaçlandırma, dere ıslahı çalışmalarının eylem takvimine dönüştürüldüğü Havza Koruma Eylem Planlarının tamamlandığını ve paydaşlara gönderileceğini belirterek, katılımcı yaklaşımla bu eylemlerin takibinin yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu toplantıların bir maksadının da Tebliğin revizyonunu gerçekleştirmek üzere görüş ve önerilerin alınması olduğunu belirtmişlerdir.

 

Toplantıda, Doğu Akdeniz Havzası Heyet Başkanı olarak Mersin Valisi Sn. Hasan Basri GÜZELOĞLU da bir konuşma gerçekleştirdi. Sn. Hasan Basri GÜZELOĞLU konuşmasında, suyun önemli bir zenginlik unsuru olduğu, ülkemizin ne su fakiri ne de su zengini olduğunu, suyu verimli kullanmak gerektiğini, sadece içme suyu değil, tarımsal sulama, suya dayalı enerji üretimi, ekolojik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir kılmak gerektiğini, bu maksatla havza ölçeğinde interdisipliner bir yaklaşımla suyun yönetilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade edilmiştir. Havzadaki sorunların çözülmesi amacıyla havzada yer alan Mersin, Antalya, Karaman ve Konya’daki kurum ve kuruluşların beraber hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Sn. Hasan Basri GÜZELOĞLU, havzada yer alan üniversitelere de havzadaki sorunların ortaya konulması ve çözüm üretilmesi noktasında büyük sorumluluklar düştüğünü belirtmiştir. Konuşmasının son bölümünde Sn. Hasan Basri GÜZELOĞLU, havza bazında yönetime geçilmesi sayesinde ülke olarak belirlediğimiz hedeflere daha kolay ulaşabileceğimizi söylemiştir.

 

Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin çıkarılış amacı ve havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirme yapmıştır. Sayın ÇİÇEK konuşmalarında; Havza Koruma Eylem Planlarının ve Nehir Havza Yönetim Planlarının amacı, kapsamı ve faydalarını belirtmiş, söz konusu Tebliğ ile kurulması hükme bağlanan Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca, havza bazında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve sonuçlanması için kurumlara düşen görevler ve kurumlar arası işbirliğinin önemini belirtmiştir.

 

Sunum ve konuşmaları ardından, katılımcıların soruları yanıtlanmış ve Doğu Akdeniz Havza Yönetim Heyeti Başkanı Mersin Valisi Sn. Hasan Basri GÜZELOĞLU başkanlığında Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyeti ve Üst Heyeti belirlenmiştir.