Çoruh Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi..

24.1.14

Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Çoruh Havzası Havza Yönetim Heyeti’nin oluşturulması maksadıyla 15 Ocak 2014 tarihinde, Artvin İli’nde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Artvin Valisi ve Çoruh Havza Yönetim Heyeti Toplantı Koordinatörü Sn. Kemal CİRİT başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU, DSİ 26. Bölge Müdürü Sn. Muharrem KELEŞ, Artvin Vali Yardımcısı Sn. Hasan ONGU, Erzurum Vali Yardımcısı Sn. Abdurrahman İÇYER, Bayburt Vali Yardımcısı Sn. Ali GÖKAY, Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı Sn. Abdurrahman ULUIRMAK, Havza Yönetimi Daire Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK, Havza Planlama Şube Müdür Vekili Sn. Saliha DEĞİRMENCİĞLU, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları Sn. Bihter GÜNEY, Sn. Çağatay AKÇA ve Sn. Burak EKİNCİ ile Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer almakta olan diğer kurum/kuruluşlardan yaklaşık 90 kişi iştirak etmiştir.

Toplantı, DSİ 26.Bölge Müdürü Sn. Muharrem KELEŞ ’in Çoruh Havzası’nın tanıtımı ile ilgili yapmış olduğu sunum ile başlamıştır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU tarafından yapılan konuşmada su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için gereken tedbirleri belirlemek, etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonu, işbirliğini ve su yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak, havza planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak üzere Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun 20 Mart 2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulduğunu, ayrıca suyun havza bazında yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak Havza Yönetim Heyetlerinin teşekkül edildiğini, Havza içindeki sorunlara oluşturulan Havza Yönetim Heyeti tarafından çözümler getirileceği, Havza Koruma Eylem Planlarında yer alan eylemlerin de bu heyet marifetiyle takip edileceğini, Ayrıca; söz konusu Tebliğ” in 25 havzanın tamamında yapılacak olan Havza Yönetim Heyetleri Bilgilendirme Toplantıları ile tüm kurum/kuruluş temsilcilerinin görüşleri alındıktan sonra revizyonunun gerçekleşeceği ifade edilmiştir.

Artvin Valisi Sn. Kemal CİRİT tarafından yapılan açılış konuşmasında, Çoruh Havzasının su potansiyeli hakkında bilgiler ve Çoruh nehri üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vermiştir. Artvin Valisi Sn. Kemal CİRİT konuşmasında: ”Ülkemizin Hidroelektrik enerji üretme potansiyelinin 71 milyar kw/saat olduğunu bunun sadece Çoruh Havzasındaki üretiminin ise 16 milyar kw/saat olduğunu yani tüm HES’ler tamamlandığında, barajlar faaliyete girdiğinde ülkemizin hidroelektrik santrali enerji potansiyelinin yüzde 21’ini Çoruh Nehri tarafından karşılamış olacağını, 16 adet baraj ve 162 adet nehir tipi HES'in Çoruh Havzasında yapılması planlandığını aktarmışlardır.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin çıkarılış amacı ve havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirme yapmıştır. Sayın ÇİÇEK konuşmalarında; Havza Koruma Eylem Planlarının ve Nehir Havza Yönetim Planlarının amacı, kapsamı ve faydalarını belirtmiş, söz konusu Tebliğ ile kurulması hükme bağlanan Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca, havza bazında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve sonuçlanması için kurumlara düşen görevler ve kurumlar arası işbirliğinin önemini belirtmiştir.               

Açılış konuşmalarının ardından yapılan oturumda Artvin Valisi Sn. Kemal CİRİT, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU, DSİ 26. Bölge Müdürü Sn. Muharrem KELEŞ ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK’ in de katılımlarıyla Soru-Cevap ve Değerlendirme aşaması tamamlanmıştır.

Toplantının son aşamasında Havza Yönetim Heyetinde yer alacak temsilciler seçilmiş ve ardından Havza Yönetim Üst Heyeti’nde yer alacak kurum ve kuruluş temsilcileri oy çokluğuyla oluşturulmuştur.