Büyük Menderes Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi...

24.1.14

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Büyük Menderes Havzası için Bilgilendirme Toplantısı 09 Ocak 2014 tarihinde Aydın ilinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya; Aydın Valisi Sn. Erol AYYILDIZ, DSİ 21. Bölge Müdürü Sn. Kaya YILDIZ, DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Sn. Emrah KÖLEOĞLU, Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Abdurrahman ULUIRMAK, Havza Yönetimi Daire Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları Sn. Yasemin CEYHAN KOCA  ve Sn. Özge Hande SAHTİYANCI ile Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer almakta olan ilgili diğer kurum/kuruluş il müdürleri ile temsilcileri iştirak etmiştir.

Toplantı DSİ 21. Bölge Müdürü Sn. Kaya YILDIZ ve Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Abdurrahman ULUIRMAK tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

DSİ 21. Bölge Müdürü Sn. Kaya YILDIZ açılış konuşmasında ilk olarak Büyük Menderes ile ilgili genel bilgiler ve havzada yapılan çalışmalara değinmiştir. Söz konusu toplantının ve bundan sonra yapılacak toplantıların, havzadaki bütüncül su yönetimi konusunda ve alınan kararların uygulanmasında çok büyük rol oynayacağını ifade ederek konuşmasını tamamlamıştır.

 

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Abdurrahman ULUIRMAK, su kaynaklarının önemine değinerek su kaynaklarının korunmasında bütüncül yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulamış olup koordinatör valilikler başkanlığında gerçekleştirilecek havza koruma faaliyetlerinin daha etkili olacağını belirtmiştir.

Toplantıya başkanlık eden Aydın Valisi Sn. Erol AYYILDIZ ise, kurulan heyet ile birlikte Büyük Menderes Havzası’nda gerçekleştirilecek eylemlerde daha da başarılı olunacağına değindi. Havza bazında yapılan çalışmaların sadece “su” ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Vali AYYILDIZ, ilgili bakanlıkların ve genel müdürlüklerin çalışmalarını havzayı temel alarak yürütmeleri gerektiğini ifade etmiştir.  Tüm üyelerin tam verimlilikle çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

 

Yapılan açılış konuşmalarının ardından, Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin çıkarılış amacı ve havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirme yapmıştır. Sayın ÇİÇEK konuşmalarında; Havza Koruma Eylem Planlarının ve Nehir Havza Yönetim Planlarının amacı, kapsamı ve faydalarını belirtmiş, söz konusu Tebliğ ile kurulması hükme bağlanan Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca, havza bazında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve sonuçlanması için kurumlara düşen görevler ve kurumlar arası işbirliğinin önemini belirtmiştir.

 

Yapılan sunum ve konuşmaların ardından, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin Tebliğe yönelik önerileri alınmış ve soruları cevaplanmıştır. Bu öneriler de dikkate alınarak Havza Yönetim Heyeti Başkanı Aydın Valisi Sn. Erol AYYILDIZ başkanlığında Büyük Menderes Havzası Havza Yönetim Üst Heyeti’ne seçilecek kurum/kişiler için bir taslak oluşturulmuştur. Bu taslak ilgili kurum/kuruluşlara gönderildikten sonra taraflardan gelen resmi yazılarla Büyük Menderes Havzası Havza Yönetim Üst Heyeti oluşturulacaktır.