Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu 2’nci Toplantısı Gerçekleştirildi...

27.1.14

“Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu 2’nci Toplantısı”, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında 22 Ocak 2014 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir.

 

 

Toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat KADIOĞLU, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof.Dr.Cumali KINACI, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARAASLAN, Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji A.B.D. Başkanı Sayın Prof.Dr.Mehmet EKMEKÇİ, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr.Ülkü YETİŞ, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Sayın Prof.Dr.İzzet ÖZTÜRK ve Sayın Doç.Dr.Ali ERTÜRK, Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr.Mehmet BEYHAN ve Dr. Meltem KAÇIKOÇ ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinde görevli personel tarafından katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Sayın Prof.Dr.Ahmet Mete SAATÇİ de İstanbul’dan görüntülü konferans araması ile toplantıya katılım sağlamışlardır.

 

 

Açılış konuşmalarını Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA ve Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Cumali KINACI’nın yaptığı toplantıda;

 

• Modelleme Şube Müdürü Vekili Sayın Burhan Fuat ÇANKAYA tarafından gerçekleştirilen sunum ile Modelleme Şubesi Müdürlüğü görevleri ve Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu’nun çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

 

• ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Ülkü YETİŞ tarafından yapılan sunum ile Günlük Toplam Maksimum Yük (TMDL) Yaklaşımı hakkında bilgi verilmiştir.

 

• Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr.Mehmet BEYHAN ve Dr. Meltem KAÇIKOÇ tarafından gerçekleştirilmiş olan “Eğirdir Gölü Hidrodinamik ve Su Kalitesinin DELFT 3D Modeli ile Modellenmesi Projesi” kapsamında yapılmış olan çalışmalar ve bu çalışmaların neticeleri paylaşılmıştır.

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün modelleme konusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında katılımcıların görüşlerinin sunulduğu toplantı neticesinde, modelleme konusunda kısa, orta ve uzun vadedeki ihtiyaçların belirlenerek, Bilimsel Çalışma Grubu tarafından hazırlanacak bir eylem planının Bakanlığa sunulması kararı alınmıştır. Çalışma Grubu’nun 3’üncü Toplantısı’nın 2014 yılı Şubat ayı içerisinde yapılması kararı ile toplantı sonlandırılmıştır.