Ceyhan Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Osmaniye'de Gerçekleştirildi.

03.2.14

Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti’nin oluşturulması maksadıyla 28 Ocak 2014 tarihinde, Osmaniye İli’nde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

20 Numaralı Ceyhan Su Havzası bilgilendirme ve yönetim heyeti teşekkülü kapsamında Ceyhan Havzası Koordinatörü ve Havza Yönetim Heyeti Başkanı Osmaniye Valisi Sn. Dr. Mehmet Oduncu başkanlığında Cebelibereket Kültür Merkezi'nde geçekleştirilen toplantıya, Osmaniye Vali Yardımcısı Sn. Ali ÇAĞLAR,   DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Sn. GülsümGÜNGÖR, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı Sn. Abdurrahman ULUIRMAK Havza Yönetimi Dairesi Havza Planlama Şube Müdür Vekili Sn. Saliha DEĞİRMENCİĞLU, Havza Yönetimi Dairesi Uzman Yardımcıları Nuray AYTEN ve Güney CAN ile Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer almakta olan diğer kurum/kuruluşlardan 47 temsilci iştirak etmiştir.

Toplantı, DSİ 6.Bölge Müdür Yardımcısı Sn Gülsüm GÜNGÖR ’ün yaptığı açılış konuşması ile başlamıştır. Türkiye'de 25 su havzası olduğunu belirten Güngör konuşmasını “Bu havzalardan biri olan 20 Numaralı Ceyhan Havzasında, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Sivas, Gaziantep, Kayseri, Adıyaman, Malatya, Hatay olmak üzere toplam 9 il yer almaktadır. Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye İllerinin havza içindeki oranı toplam % 91.99, Sivas, Gaziantep, Kayseri, Adıyaman, Malatya, Hatay illerinin havza içindeki toplam oranı % 8,01'dir. 20 Numaralı Ceyhan Havzası; kuzeyde 21 Numaralı Fırat-Dicle Havzası, güneyde Akdeniz, doğuda 21 Numaralı Fırat-Dicle Havzası ve 19 Numaralı Asi Havzası, batıda 18 Numaralı Seyhan Havzası arasında yer almaktadır” sözleriyle sürdürmüştür. GÜNGÖR ayrıca, sektörel su taleplerinin karşılanması, atık suların arıtılması ve ekolojik su ihtiyacının temini için yeni bir yönetim anlayışının gerekliliğinden bahsederek su zengini olmayan ülkemizde mevcut kaynakları korumaya yönelik çalışmaların elzem olduğunu vurgulamıştır.

Toplantının devamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn Abdurrahman ULUIRMAK konuşmalarında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de su kaynakları yönetiminin bugüne kadar edinilen tecrübeler neticesinde yeniden şekillenmekte olduğuna dikkat çekerek, 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in” hayata geçirilmesi ile ilgili olarak 20 Ağustos 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu Başkanlığında “Su Havzaları Koordinatör Valilerine” yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini ifade etmiştir.  ULUIRMAK ayrıca Havza Yönetimi Heyetlerinin bu sürecin önemli bir bileşeni olacağından bahisle değişen yönetim anlayışı çerçevesinde idari sınırların değil havza sınırlarının esas alınarak çalışmaların yürütüleceğini, mevcut birikim ve dokümanların kullanılacağını, havza yönetim planlarının ve su tahsis planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatılacağını belirtmiştir.

Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Başkanı ve Osmaniye Valisi Dr. Mehmet ODUNCU yaptığı konuşmada, doğal kaynakları koruma becerisini gösteren ve bu kaynakları iyi yöneten toplumların üretim kapasitelerini artırmayı başardığını ifade ederek,  Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun su ve havza yönetimi konusunda büyük başarılara imza attığını belirtmiştir. Su yönetimi kavramının, ülkemizde çok yakın tarihe kadar haberdar olmadığımız ve çok kullanmadığımız bir kavram olduğunu belirten Vali Dr. Mehmet ODUNCU, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun Türkiye'deki su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla fevkalade güzel çalışmalar sürdürdüğünü ifade ederek, "Su yönetimi, Bakanlık merkezli yürütülürken bugün artık Valiler, Belediye Başkanları, Rektörler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri ve diğer ilgililer Havza Yönetimi altında bir araya gelmek suretiyle, Bakanlığımız ile koordineli ve müştereken bu havzaların yönetimini beraber gerçekleştireceklerdir. Bu önemli değişim sayesinde yöremizde yer alan su kaynaklarımızın yönetimini en verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmek en büyük temennimizdir"  diyen Vali Dr. Mehmet ODUNCU konuşmasına ‘Bu gün valilerimiz, belediye başkanlarımız, rektörlerimiz, özel idare genel sekreterleri havza yönetiminde bir araya gelerek, bakanlıkla organize şekilde havzalarımızın yönetimini gerçekleştirecekler. Bu değişim sürecine, sağlayacağımız katkılarla ve teşekkül edecek havza heyetinin de bu sorumlulukları çerçevesinde, bölgemizdeki su kaynaklarımızı iyi bir şekilde yöneteceğimize inanıyorum” sözleriyle devam etmiştir. Su ve enerji kaynaklarının değerli ve kıt kaynaklar olduğunu ve gelecek yıllarda bir savaş durumu söz konusu olacaksa bunun iki temel sebebinin su ve enerji kaynakları olacağını söyleyen Vali Dr. Mehmet ODUNCU konuşmasına, ‘su kaynaklarımızı doğru yönetmeli, bunlara sahip çıkmalı, bu konuda bilinçli ve iradeli olduğumuzu hem iç kamuoyunda hem de dış kamuoyunda doğru bir şekilde seslendirmeliyiz. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde, havza ölçeğinde çalışacak havza yönetim heyetlerinin teşekkülü ve çalışmalarının başarılı olması tüm havzalar ve özellikle bölgemiz açısından Ceyhan Havzası için bölge halkımızın geleceğinin teminat altına alınmasını sağlayacak bir fırsattır. Nitekim bu amaçla, yakın zamanda Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU’nun başkanlığında 20 ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilen su havzaları “Koordinatör Valiler Toplantısı”nda “Havza Yönetimi Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Tebliği” hakkında 25 su havzasının koordinatör valileri bilgilendirilmiş ve “Havza Yönetim Heyetleri” ile “Üst Heyetlerinin” bir an evvel kurulması kararı alınmıştır. Bugünkü toplantımızda Havza Yönetimi'ni beraber belirleyeceğiz, en fazla 25 kişiden oluşan üst yönetimi bilahare belirleyeceğiz" diyerek son vermiştir.

Toplantının devamında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü Sn Saliha DEĞİRMENCİOĞLU, havza yönetimi yaklaşımının ehemmiyetine, amacına ve havzada yapılmış olan çalışmalara dair bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin çıkarılış amacı ve havza yönetiminin esasları hakkında da bilgilendirme yapmıştır.  DEĞİRMENCİOĞLU konuşmasında; Havza Koruma Eylem Planlarının ve Nehir Havza Yönetim Planlarının amacı, kapsamı ve faydalarını belirtmiş, söz konusu Tebliğ ile kurulması hükme bağlanan Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca, havza bazında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve sonuçlanması için kurumlara düşen görevler ve kurumlar arası işbirliğinin önemini belirtmiştir.

Yapılan konuşmalar ve sunumun ardından, Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Başkanı Osmaniye Valisi  Dr. Mehmet ODUNCU, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman UlUIRMAK, Vali Yardımcısı Ali ÇAĞLAR, DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Gülsüm GÜNGÖR, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü Saliha DEĞİRMENCİOĞLU toplantıya iştirak eden katılımcıların sorularını cevaplandırmışlardır.  Ayrıca DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi Başmühendisi Sn M. İrfan ASLANKURT tebliğ esaslarına değinmiş, toplantıya katılım sağlayan ve heyette yer alacak kurumları tanıtan bir sunuş yapmışlardır. Heyette Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana İllerinin Belediye Başkanları, Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü, Osmaniye ve Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri, DSİ 6. Bölge Müdürü, DSİ 20. Bölge Müdürü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Adana ve Malatya Bölge Müdürleri, Adana ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürleri, Meteoroloji Adana Bölge Müdürü, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş İlleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürleri, İl Kültür ve Turizm Müdürleri, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürleri, İl Halk Sağlığı Müdürleri, Gaziantep ve Adana İl Bank Bölge Müdürleri, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi, Ceyhan Sulama Birliği Başkanı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Temsilcisi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi'nin yer aldığı bildirilmiştir.


Daha sonra heyette yer alması önerilen Üniversite, OSB Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri oylama ile belirlenmiştir. Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş illeri OSB Müdürleri, Doğa Araştırmaları Derneği Adana İl Temsilciliği, Osmaniye TEMA İl Temsilciliği, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Orman Fakültesi Bölüm Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın heyette yer almasına oy çokluğu ile karar verilmiş olup, Havza Yönetim Heyeti belirlenmiştir.